Ostatnia
modyfikacja:
2012-08-13

3. Atlas drzew i krzewów

Licznik odwiedzin:

(zawiera opisy 90 gatunków drzew i krzewów zebranych w 55 rodzajach)

Ze względu na niezwykle skomplikowaną postać wynikającej z pokrewieństwa roślin hierarchicznej struktury jednostek systematycznych, w niniejszym atlasie zastosowano pewne praktyczne uproszczenie. Mianowicie wszystkie opisywane tu drzewa i krzewy podzielono pod względem najważniejszej w ich oznaczaniu cechy morfologicznej - typu liści. W takim ujęciu opisywane drzewa i krzewy dzielą się na trzy główne kategorie: iglaste, łuskowe i liściaste. W ramach każdej z wymienionych kategorii opisano wybrane rodzaje, zaś w ramach każdego rodzaju - wybrane gatunki. Dla ułatwienia wyszukiwania, rodzaje w ramach kategorii zostały posortowane alfabetycznie, natomiast gatunki w ramach rodzaju - w zależności od tego czy są to gatunki rodzime czy obce oraz częstości ich występowania w Polsce.
█ Takim kolorem zaznaczono informacje pochodzące wyłącznie z obserwacji poczynionych przez autora strony (a więc nie zweryfikowane fachowo).

Zbiór opisanych w atlasie rodzajów w podziale na trzy główne kategorie przedstawia poniższa tabela:

Cis
Pospolity

Cyprys
Wieczniezielony

Bez
Czarny

Daglezja
Zielona

Cyprysik
Groszkowy

Bluszcz
Pospolity

Jałowiec
Pospolity

Żywotnik
Zachodni

Bożodrzew
Gruczołkowaty

Jodła
Pospolita
Kalifornijska



Brzoza
Brodawkowata

Metasekwoja
Chińska



Buk
Zwyczajny

Modrzew
Europejski
Japoński



Bukszpan
Wieczniezielony

Sosna
Zwyczajna
Górska
Czarna



Czeremcha
Zwyczajna

Świerk
Pospolity
Kłujący



Dąb
Szypułkowy
Bezszypułkowy
Omszony
Czerwony





Dereń
Świdwa
Jadalny





Forsycja
Pośrednia





Glediczja
Trójcierniowa





Głóg
Jednoszyjkowy





Grab
Pospolity





Grusza
Pospolita





Jabłoń
Dzika
Domowa





Jarząb
Pospolity
Szwedzki





Jemioła
Pospolita





Jesion
Wyniosły
Pensylwański





Kasztan
Jadalny





Kasztanowiec
Zwyczajny
Czerwony
Żółty





Klon
Zwyczajny
Jawor
Polny
Srebrzysty
Jesionolistny





Leszczyna
Pospolita
Turecka





Ligustr
Pospolity





Lilak
Pospolity





Lipa
Drobnolistna
Szerokolistna





Magnolia
Pośrednia





Mahonia
Ostrolistna





Miłorząb
Dwuklapowy





Morwa
Biała





Olsza
Czarna
Szara
Zielona





Orzech
Włoski





Perełkowiec
Japoński





Platan
Klonolistny





Robinia
Akacjowa





Skrzydłorzech
Kaukaski





Śliwa
Domowa





Sumak
Octowiec





Surmia
Bignoniowa
Wielkokwiatowa





Topola
Czarna
Włoska
Biała
Osika
Szara
Kanadyjska
Balsamiczne





Tulipanowiec
Amerykański





Wiąz
Szypułkowy
Górski
Polny





Wierzba
Biała
Krucha
Płacząca
Iwa





Wiśnia
Pospolita
Ptasia





Złotokap
Zwyczajny

Zobacz także rozdziały:
Systematyka
Hierarchiczna struktura jednostek systematycznych