ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2019-01-04
Systematyka:
ROŚLINY / NACZYNIOWE / NASIENNE / OKRYTONASIENNE / (ROSOPSIDA) / MYDLEŃCOWCE / MYDLEŃCOWATE - KASZTANOWCOWATE - KLONOWATE - ...
Licznik odwiedzin:
RODZINA
KLONOWATE
(ACERACEAE)
ang. MAPLE FAMILY
Zawiera:
120(-200) gatunków
w tym rodzimych w Polsce:
3
Rodzaje:
Klon (Acer)
Dipteronia (Dipteronia)

Ciekawostki:
♦ Niektóre drzewa z rodziny klonowatych wytwarzają słodki syrop. Jest on używany do produkcji znanego powszechnie syropu klonowego, a także cukru klonowego.
 

█ Zapraszam na swoją nową stronę Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych (https://www.rpdp.hostingasp.pl), na której znajdą Państwo najbardziej aktualne dane dotyczące rekordowych drzew w Polsce. Strona ma charakter otwarty - każdy może się zarejestrować i po zalogowaniu dodawać do bazy "swoje" drzewa wraz z ich pomiarami oraz zdjęciami. Bez zalogowania program pracuje w trybie "tylko odczyt" - dodawanie wpisów (także ich modyfikacja i usuwanie) nie jest możliwe, jednak bez przeszkód można przeglądać zgromadzone w bazie dane.

  Systematyka 

Rodzina rzędu mydleńcowców (Sapindales). Obejmuje 2 rodzaje, w tym około 120(-200) gatunków.
█ W systemie APG II rodziny klonowatych (Aceraceae) i kasztanowcowatych (Hippocastanaceae) nie istnieją, a ich gatunki są włączone w wielką, zawierającą w większości rośliny tropikalne rodzinę mydleńcowatych (Sapindaceae).

  Główni przedstawiciele i ich cechy morfologiczne

Rodzina klonowatych to przede wszystkim różnej wielkości drzewa i krzewy liściaste. W większości są to rośliny zrzucające liście na zimę, występujące w strefie umiarkowanej półkuli północnej, rzadziej w podzwrotnikowej i zwrotnikowej. Drzewa te są często sadzone jako ozdobne ze względu na swoje atrakcyjne, najczęściej charakterystycznie klapowane, często też pięknie przebarwiające się jesienią liście. W Polsce najważniejszymi rodzimymi przedstawicielami klonowatych są trzy klony: zwyczajny (A. platanoides), jawor (A. pseudoplatanus) i polny (A. campestre). Do obcych, często uprawianych u nas gatunków należą przede wszystkim klon jesionolistny (A. negundo) oraz klon srebrzysty (A. saccharinum).

/ →→
Do najbardziej znanych w Polsce przedstawicieli
rodziny klonowatych należą dwa rodzime gatunki klona:
zwyczajny i jawor (na zdj. nie jest zachowana skala).

Liście klonowatych są przeważnie pojedyncze, duże i dłoniasto klapowane. Są one osadzone naprzeciwlegle na długich ogonkach, u niektórych gatunków wydzielających sok mleczny. (Jednym z wyjątków jest posiadający pierzasto złożone liście klon jesionolistny.) Klonowate to generalnie rośliny o kwiatach obupłciowych i owadopylnych chociaż trzeba stwierdzić, że tak naprawdę występują tu wszystkie możliwe kombinacje płciowości, tzn. kwiaty obupłciowe, kwiaty męskie i żeńskie na tym samym osobniku (jednopienność), kwiaty męskie i żeńskie na różnych osobnikach (dwupienność), a nawet występujące na tym samym osobniku kwiaty obupłciowe i jednopłciowe (poligamia). Kwiaty są zazwyczaj drobne, zebrane kwiatostany o barwie zależnej od gatunku (najczęściej kremowej, żółtej, zielonej lub czerwonej). Owoce mają postać podwójnych skrzydlaków (dwa małe, sierpowato oskrzydlone orzeszki, połączone ze sobą pod kątem zależnym od gatunku).

Klon jawor - liście Liście klonowatych są z reguły pojedyncze
i dłoniasto klapowane. Typowe owoce to
podwójne skrzydlaki. Na zdjęciu po lewej młody
liść klona jawora, u dołu - dojrzałe skrzydlaki
klona polnego.

Klon polny - owoce