ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2013-12-10

HIERARCHICZNA STRUKTURA
JEDNOSTEK SYSTEMATYCZNYCH DRZEW I KRZEWÓW

Licznik odwiedzin:


Systemy klasyfikacji roślin

We współczesnej botanice istnieje bardzo wiele systemów klasyfikacji roślin. Co więcej, systemy te podlegają ciągłym zmianom ze względu na toczące się spory oraz pojawiające się wyniki najnowszych badań. Może to rzecz jasna rodzić problemy z wyborem odpowiedniego systemu. Z jednej strony mamy do dyspozycji tradycyjny, wprawdzie nieco już "wiekowy", ale jednak nadal najczęściej stosowany system Cronquista. Na przeciwnym biegunie znajduje się natomiast system APG (ang. Angiosperm Phylogeny Group, wraz z jego późniejszymi wersjami, z których ostatnia nosi nazwę APG II) - system bardzo nowoczesny, oparty na najnowszych metodach molekularnych. Jego wadą jest stosunkowo mała intuicyjność i, przynajmniej na razie, niezbyt duża popularność. W niniejszym opracowaniu, na zasadzie pewnego kompromisu, zastosowano klasyfikację przyjętą w polskiej Wikipedii, czyli tzw. system Reveala. Jest on jeszcze nieco mniej popularny od systemu Cronquista, ale niewątpliwie bardziej od niego nowoczesny. Ogólnie zresztą obie te klasyfikacje są ze sobą w dużym stopniu zbieżne, czego nie można powiedzieć o wprowadzającym prawdziwą rewolucję systemie APG. Ze względu jendak na nowoczesność i wielką przyszłość APG, wszędzie gdzie to możliwe, będziemy przy omawianiu jednostek systematycznych w specjalnych uwagach wskayzwać na różnice zastosowanego systemu Reveala w stosunku do APG.
█ (cytat z Wikipedii) System Reveala - nowoczesny system klasyfikacji roślin okrytonasiennych. Został opracowany przez amerykańskiego botanika Jamesa L. Reveala (1941- ), profesora Uniwersytetu w Maryland (USA). Ostatnie aktualizacje systemu wprowadzane były w roku 1999. W kolejnych latach autor tego systemu wszedł w skład Angiosperm Phylogeny Group i brał udział w tworzeniu systemu APG II. System Reveala dzieli rośliny okrytonasienne na 5 klas: wyróżnia jednoliścienne jako osobną klasę Liliopsida, a dwuliścienne dzieli na 4 niezależne klasy. System liczy 18 podklas, 273 rzędy i 551 rodzin.

Hierarchia roślin wg systemu Reveala

█ UWAGA. Poniższa struktura stanowi bardzo niewielki wycinek systemu klasyfikacji roślin Reveala. Uwzględniono w niej przede wszystkim (choć nie tylko) jednostki systematyczne związane z gatunkami opisanymi w zamieszczonym atlasie drzew i krzewów.

ROŚLINY /ORGANIZMY SAMOŻYWNE/ (PLANTAE) - królestwo

GLAUKOCYSTOFITY (GLAUCOPHYTES) - gromada

KRASNOROSTY (RHODOPHYTA) - gromada

ZIELENICE (CHLOROPHYTA) - gromada

MSZAKI (BRYOPHYTE) - gromada

NACZYNIOWE /ROŚLINY LĄDOWE/ (TRACHEOBIONTA) - podkrólestwo

+PSYLOFITY(*) (PSILOPHYTA) - gromada

WIDŁAKOWE (LYCOPODIOPHYTA) - gromada

SKRZYPOWE (EQUISETOPHYTA) - gromada

PAPROCIOWE (PTERIDOPHYTA) - gromada

NASIENNE /KWIATOWE/ (SPERMATOPHYTA) - nadgromada

PRANAGOZALĄŻKOWE (PROGYMNOSPERMOPHYTA) - gromada

NAGONASIENNE /NAGOZALĄŻKOWE/ (PINOPHYTA, CONIFEROPHYTA) - gromada

+PAPROCIE NASIENNE (PTERIDOSPERMATOPSIDA) - klasa

+BENETYTOWE (BENNETTITOPSIDA) - klasa

SAGOWCOWE (CYCADOPSIDA) - klasa

MIŁORZęBOWE (GINKGOOPSIDA) - klasa

MIŁORZęBOWCE (GINKGOALES) - rząd

MIŁORZęBOWATE (GINKGOACEAE) - rodzina

Miłorząb (Ginkgo) - rodzaj

dwuklapowy /miłorząb chiński, miłorząb dwudzielny/ (biloba) - gatunek

GNIOTOWE (GNETOPSIDA) - klasa

+KORDAITOWE (CORDAITOPSIDA) - klasa

IGLASTE /SZPILKOWE, NAGONASIENNE WŁAŚCIWE/ (PINOPSIDA, CONIFEROPSIDA) - klasa

SOSNOWCE /SZPILKOWCE/ (PINALES, CONIFERALES) - rząd

SOSNOWATE (PINACEAE) - rodzina

Sosna (Pinus) - rodzaj

zwyczajna /sosna zwyczajna/ (sylvestris) - gatunek

górska /kosodrzewina, kosówka/ (mugo) - gatunek

limba /limba/ (cembra) - gatunek

czarna /sosna austriacka/ (nigra) - gatunek

wejmutka (strobus) - gatunek

...

Świerk (Picea) - rodzaj

pospolity (abies) - gatunek

kłujący /świerk srebrny/ (pungens) - gatunek

...

Jodła /jedlica/ (Abies) - rodzaj

pospolita /jodła biała/ (alba) - gatunek

kaukaska (nordmanniana) - gatunek

olbrzymia (grandis) - gatunek

szlachetna (procera) - gatunek

kalifornijska /jodła jednobarwna/ (concolor) - gatunek

...

Modrzew (Larix) - rodzaj

europejski /modrzew pospolity/ (decidua) - gatunek

polski (polonica) - gatunek

japoński (kaempferi) - gatunek

eurojapoński (marschlinsii) - gatunek

amerykański (laricina) - gatunek

...

Daglezja /jedlica/ (Pseudotsuga) - rodzaj

zielona /jedlica Douglasa, jedlica zielona/ (menziesii) - gatunek

...

Cedr (Cedrus) - rodzaj

himalajski (deodara) - gatunek

libański (libani) - gatunek

atlaski (libani var. atlantica) - gatunek

...

Choina (Tsuga) - rodzaj

kanadyjska (canadensis) - gatunek

...

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny SOSNOWATE)

... (pozostałe jednostki podrzędne rzędu SOSNOWCE)

ARAUKARIOWCE (ARAUCARIALES) - rząd

CISOWCE (TAXALES) - rząd

CISOWATE (TAXACEAE) - rodzina

Cis (Taxus) - rodzaj

pospolity (baccata) - gatunek

japoński (cuspidata) - gatunek

pośredni (media) - gatunek

...

Czwórczak (Torreya) - rodzaj

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny CISOWATE)

CYPRYSOWCE (CUPRESSALES) - rząd

CYPRYSOWATE (CUPRESSACEAE) - rodzina

Cyprys (Cupressus) - rodzaj

wieczniezielony /cyprys włoski/ (sempervirens) - gatunek

...

Cyprysik (Chamaecyparis) - rodzaj

groszkowy (pisifera) - gatunek

Lawsona (lawsoniana) - gatunek

nutkajski (nootkatensis) - gatunek

...

Cedrzyniec (Calocedrus) - rodzaj

kalifornijski (decurrens) - gatunek

...

Żywotnik /tuja/ (Thuja) - rodzaj

zachodni /tuja/ (occidentalis) - gatunek

olbrzymi (plicata) - gatunek

...

Biota (Platykladus) - rodzaj

wschodnia (orientalis) - gatunek

Mikrobiota (Microbiota) - rodzaj

Żywotnikowiec (Thujopsis) - rodzaj

japoński (dolabrata) - gatunek

Jałowiec (Juniperus) - rodzaj

pospolity (communis) - gatunek

sabiński /jałowiec sawina/ (sabina) - gatunek

fenicki (phoenicea) - gatunek

...

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny CYPRYSOWATE)

CYPRYŚNIKOWATE (TAXODIACEAE) - rodzina

Cypryśnik (Taxodium) - rodzaj

błotny (distichum) - gatunek

...

Sekwoja (Sequoia) - rodzaj

wieczniezielona (sempervirens) - gatunek

Mamutowiec (Sequoiadendron) - rodzaj

olbrzymi (giganteum) - gatunek

Metasekwoja (Metasequoia) - rodzaj

chińska /modrzew wodny, jodła wodna/ (glyptostroboides) - gatunek

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny CYPRYŚNIKOWATE)

SOŚNICOWCE (SCIADOPITYALES) - rząd

ZASTRZALINOWCE (PODOCARPALES) - rząd

... (pozostałe jednostki podrzędne klasy IGLASTE)

OKRYTONASIENNE /OKRYTOZALĄŻKOWE/ (MAGNOLIOPHYTA) - gromada

JEDNOLIŚCIENNE (LILIOPSIDA) - klasa

LILIOWCE (LILIALES PERLEB) - rząd

STORCZYKOWCE (ORCHIDALES) - rząd

TRAWOWCE (POALES) - rząd

... (pozostałe jednostki podrzędne klasy JEDNOLIŚCIENNE)

MAGNOLIOWE (MAGNOLIOPSIDA) - klasa

MAGNOLIOWCE (MAGNOLIALES) - rząd

MAGNOLIOWATE (MAGNOLIACEAE) - rodzina

Magnolia (Magnolia) - rodzaj

pośrednia /magnolia Soulange'a/ (x soulangiana) - gatunek

...

Tulipanowiec (Liriodendron) - rodzaj

amerykański (tulipifera) - gatunek

chiński /tulipanowiec azjatycki/ (chinense) - gatunek

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny MAGNOLIOWATE)

... (pozostałe jednostki podrzędne rzędu MAGNOLIOWCE)

... (pozostałe jednostki podrzędne klasy MAGNOLIOWE)

(ROSOPSIDA) - klasa

BUKOWCE (FAGALES) - rząd

BUKANOWATE (NOTHOFAGACEAE) - rodzina

BUKOWATE (FAGACEAE) - rodzina

Buk (Fagus) - rodzaj

zwyczajny /buk pospolity/ (sylvatica) - gatunek

wschodni (orientalis) - gatunek

...

Dąb (Quercus) - rodzaj

szypułkowy (robur) - gatunek

bezszypułkowy (petraea) - gatunek

omszony (pubescens) - gatunek

czerwony (rubra) - gatunek

błotny (palustris) - gatunek

...

Kasztan (Castanea) - rodzaj

jadalny (sativa) - gatunek

amerykański (dentata) - gatunek

japoński (crenata) - gatunek

chiński (mollissima) - gatunek

...

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny BUKOWATE)

WIERZBOWCE (SALICALES) - rząd

WIERZBOWATE (SALICACEAE) - rodzina

Wierzba (Salix) - rodzaj

biała (alba) - gatunek

krucha (fragilis) - gatunek

babilońska (babylonica) - gatunek

płacząca /wierzba nagrobna, wierzba żałobna/ (x sepulcralis 'Chrysocoma') - gatunek

iwa (caprea) - gatunek

wiciowa /wierzba energetyczna/ (viminalis) - gatunek

purpurowa /wiklina/ (purpurea) - gatunek

...

Topola (Populus) - rodzaj

czarna /sokora, topola nadwiślańska/ (nigra) - gatunek

włoska (nigra 'Italica') - odmiana

biała /białodrzew, białas/ (alba) - gatunek

osika /osika, topola drżąca/ (tremula) - gatunek

szara /białodrzew nadwiślański/ (x canescens) - gatunek

deltoidalna /topola amerykańska/ (deltoides) - gatunek

kanadyjska (x canadensis Moench) - gatunek

balsamiczne (tacamahaca) - gatunek

...

LESZCZYNOWCE (CORYLALES) - rząd

LESZCZYNOWATE (CORYLACEAE) - rodzina

Leszczyna (Corylus) - rodzaj

pospolita /leszczyna zwyczajna/ (avellana) - gatunek

turecka /leszczyna drzewiasta/ (colurna) - gatunek

...

Chmielograb (Ostrya) - rodzaj

europejski (carpinifolia) - gatunek

...

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny LESZCZYNOWATE)

BRZOZOWATE (BETULACEAE) - rodzina

Brzoza (Betula) - rodzaj

brodawkowata (pendula) - gatunek

omszona (pubescens) - gatunek

...

Olsza /olcha/ (Alnus) - rodzaj

czarna (glutinosa) - gatunek

szara (incana Moench) - gatunek

zielona /kosa olcha/ (viridis DC) - gatunek

...

(STYLOCERATACEAE) - rodzina

Grab (Carpinus) - rodzaj

pospolity /grab zwyczajny/ (betulus) - gatunek

japoński (japonica Blume) - gatunek

...

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny (STYLOCERATACEAE))

(TICODENDRACEAE) - rodzina

ŚLAZOWCE /MALWOWCE/ (MALVALES) - rząd

ŚLAZOWATE /MALWOWATE/ (MALVACEAE) - rodzina

Malwa (Alcea) - rodzaj

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny ŚLAZOWATE)

LIPOWATE (TILIACEAE) - rodzina

Lipa (Tilia) - rodzaj

drobnolistna (cordata) - gatunek

szerokolistna (platyphyllos) - gatunek

srebrzysta (tomentosa) - gatunek

...

Juta (Corchorus) - rodzaj

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny LIPOWATE)

... (pozostałe jednostki podrzędne rzędu ŚLAZOWCE)

MYDLEŃCOWCE (SAPINDALES) - rząd

MYDLEŃCOWATE (SAPINDACEAE) - rodzina

KASZTANOWCOWATE (HIPPOCASTANACEAE) - rodzina

Kasztanowiec (Aesculus) - rodzaj

zwyczajny /kasztanowiec biały/ (hippocastanum) - gatunek

krwisty (pavia) - gatunek

czerwony /kasztanowiec różowy/ (x carnea) - gatunek

żółty (flava / octandra) - gatunek

...

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny KASZTANOWCOWATE)

KLONOWATE (ACERACEAE) - rodzina

Klon (Acer) - rodzaj

zwyczajny /klon pospolity/ (platanoides) - gatunek

jawor (pseudoplatanus) - gatunek

polny /paklon/ (campestre) - gatunek

srebrzysty (saccharinum) - gatunek

jesionolistny /jesionklon/ (negundo) - gatunek

...

(Dipteronia) - rodzaj

... (pozostałe jednostki podrzędne rzędu MYDLEŃCOWCE)

OLIWKOWCE (OLEALES) - rząd

OLIWKOWATE (OLEACEAE) - rodzina

Oliwka (Olea) - rodzaj

Jesion (Fraxinus) - rodzaj

wyniosły (excelsior) - gatunek

pensylwański /jesion omszony/ (pennsylvanica) - gatunek

amerykański (americana) - gatunek

mannowy (ornus) - gatunek

wąskolistny (angustifolia) - gatunek

...

Lilak /Bez/ (Syringa) - rodzaj

pospolity /bez, lilak turecki/ (vulgaris) - gatunek

koreański () - gatunek

węgierski (josikaea) - gatunek

...

Forsycja (Forsythia) - rodzaj

pośrednia (intermedia) - gatunek

zwisająca (suspensa) - gatunek

europejska (europaea) - gatunek

...

Jaśmin (Jasminum) - rodzaj

Ligustr (Ligustrum) - rodzaj

pospolity (vulgare) - gatunek

...

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny OLIWKOWATE)

POKRZYWOWCE (URTICALES) - rząd

KONOPIOWATE (CANNABACEAE) - rodzina

Konopia (Cannabis) - rodzaj

Chmiel (Humulus) - rodzaj

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny KONOPIOWATE)

MORWOWATE (MORACEAE) - rodzina

Figowiec /fikus/ (Ficus) - rodzaj

Morwa (Morus) - rodzaj

biała (alba) - gatunek

czarna (nigra) - gatunek

...

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny MORWOWATE)

POKRZYWOWATE (URTICACEAE) - rodzina

Pokrzywa (Urtica) - rodzaj

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny POKRZYWOWATE)

WIĄZOWATE (ULMACEAE) - rodzina

Wiąz (Ulmus) - rodzaj

szypułkowy /limak/ (laevis) - gatunek

górski /brzost, wiąz szorstki/ (glabra) - gatunek

polny /wiąz pospolity/ (minor) - gatunek

holenderski (hollandica) - gatunek

...

Wiązowiec (Celtis) - rodzaj

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny WIĄZOWATE)

... (pozostałe jednostki podrzędne rzędu POKRZYWOWCE)

RÓŻOWCE (ROSALES) - rząd

RÓŻOWATE (ROSACEAE) - rodzina

Róża (Rosa) - rodzaj

Śliwa (Prunus) - rodzaj

domowa (domestica) - gatunek

tarnina (spinosa) - gatunek

...

Wiśnia (Prunus) - rodzaj

pospolita (cerasus, Cerasus vulgaris) - gatunek

ptasia /czereśnia, trześnia/ (avium, Cerasus avium) - gatunek

...

Brzoskwinia (Persica) - rodzaj

Jabłoń (Malus) - rodzaj

dzika /płonka/ (sylvestris) - gatunek

domowa (domestica) - gatunek

...

Grusza (Pyrus) - rodzaj

polna /grusza dzika, płonka, ulęgałka/ (pyraster) - gatunek

pospolita /grusza domowa, grusza uprawna/ (communis) - gatunek

...

Głóg (Crataegus) - rodzaj

jednoszyjkowy (monogyna) - gatunek

dwuszyjkowy (laevigata, oxycantha) - gatunek

...

Jarząb (Sorbus) - rodzaj

pospolity /jarzębina/ (aucuparia) - gatunek

szwedzki (intermedia) - gatunek

brekinia /brzęk/ (torminalis) - gatunek

domowy (domestica) - gatunek

mączny (aria) - gatunek

...

Czeremcha (Prunus) - rodzaj

zwyczajna /czeremcha pospolita, kociba/ (padus, Padus avium) - gatunek

amerykańska /czeremcha późna/ (serotina, Padus serotina) - gatunek

...

Jeżyna / Malina (Rubus) - rodzaj

Poziomka (Fragaria) - rodzaj

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny RÓŻOWATE)

... (pozostałe jednostki podrzędne rzędu RÓŻOWCE)

SZCZECIOWCE (DIPSACALES) - rząd

SZCZECIOWATE (DIPSACACEAE) - rodzina

BZOWATE (SAMBUCACEAE) - rodzina

Bez /dziki bez, bzowina/ (Sambucus) - rodzaj

czarny /bez lekarski, dziki bez czarny/ (nigra) - gatunek

koralowy /kalinka/ (racemosa) - gatunek

...

PRZEWIERTNIOWATE (CAPRIFOLIACEAE) - rodzina

... (pozostałe jednostki podrzędne rzędu SZCZECIOWCE)

DERENIOWCE (CORNALES) - rząd

DERENIOWATE (CORNACEAE) - rodzina

Dereń (Cornus) - rodzaj

świdwa (sanguinea) - gatunek

biały (alba) - gatunek

jadalny /dereń właściwy/ (mas) - gatunek

(kousa) - gatunek

...

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny DERENIOWATE)

HORTENSJOWATE (HYDRANGEACEAE) - rodzina

Hortensja (Hydrangea) - rodzaj

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny HORTENSJOWATE)

... (pozostałe jednostki podrzędne rzędu DERENIOWCE)

ORZECHOWCE (JUGLANDALES) - rząd

ORZECHOWATE (JUGLANDACEAE) - rodzina

Orzech (Juglans) - rodzaj

włoski (regia) - gatunek

czarny (nigra) - gatunek

szary (cinerea) - gatunek

...

Orzesznik /przeorzech/ (Carya) - rodzaj

Skrzydłorzech (Pterocarya) - rodzaj

kaukaski /skrzydłorzech jesionolistny/ (fraxinifolia) - gatunek

...

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny ORZECHOWATE)

BOBOWCE /MOTYLKOWCE, STRĄCZKOWCE/ (FABALES) - rząd

BOBOWATE /MOTYLKOWATE, STRĄCZKOWATE/ (FABACEAE) - rodzina

(Robinia) - rodzaj

akacjowa /grochodrzew, robinia biała, fałszywa akacja/ (pseudoacacia) - gatunek

...

Glediczja /iglicznia/ (Gleditsia) - rodzaj

trójcierniowa /iglicznia trójcierniowa, iglicznica pospolita/ (triacanthos) - gatunek

...

Perełkowiec /szupin, sofora/ (Sophora) - rodzaj

japoński /szupin japoński, sofora japońska, sofora chińska/ (japonica, Styphnolobium japonicum) - gatunek

...

Kłęk (Gymnocladus) - rodzaj

kanadyjski /kłęk amerykański/ (dioica) - gatunek

...

Złotokap /złotodeszcz/ (Laburnum) - rodzaj

alpejski (alpinum) - gatunek

zwyczajny /złotokap pospolity, złotodeszcz pospolity/ (anagyroides) - gatunek

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny BOBOWATE)

OCZAROWCE (HAMAMELIDALES) - rząd

OCZAROWATE (HAMAMELIDACEAE) - rodzina

PLATANOWATE (PLATANACEAE) - rodzina

Platan (Platanus) - rodzaj

klonolistny /platan hiszpański/ (x acerifolia, Platanus x hispanica) - gatunek

wschodni (orientalis) - gatunek

zachodni (occidentalis) - gatunek

...

... (pozostałe jednostki podrzędne rzędu OCZAROWCE)

RUTOWCE (RUTALES) - rząd

RUTOWATE (RUTACEAE) - rodzina

Cytrus (Citrus) - rodzaj

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny RUTOWATE)

BIEGUNECZNIKOWATE (SIMAROUBACEAE) - rodzina

Bożodrzew /ajlant/ (Ailanthus) - rodzaj

gruczołkowaty /bożodrzew chiński, ajlant gruczołkowaty, chiński sumak, niebodrzew/ (altissima) - gatunek

...

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny BIEGUNECZNIKOWATE)

... (pozostałe jednostki podrzędne rzędu RUTOWCE)

JASNOTOWCE /WARGOWCE/ (LAMIALES) - rząd

JASNOTOWATE (LAMIACEAE) - rodzina

BIGNONIOWATE (BIGNONIACEAE) - rodzina

(Bignonia) - rodzaj

Surmia (Catalpa) - rodzaj

bignoniowa /surmia zwyczajna/ (bignonioides) - gatunek

wielkokwiatowa /surmia okazała/ (speciosa) - gatunek

żółtokwiatowa (ovata) - gatunek

pośrednia (x erubescens, Catalpa Hybrida) - gatunek

Bungego (bungei) - gatunek

...

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny BIGNONIOWATE)

... (pozostałe jednostki podrzędne rzędu JASNOTOWCE)

OSOCZYNOWCE (BURSERACEAE) - rząd

OSOCZYNOWATE (BURSERACEAE) - rodzina

NANERCZOWATE /SUMAKOWATE/ (ANACARDIACEAE) - rodzina

Mango (Mangifera) - rodzaj

indyjskie (indica) - gatunek

...

Nanercz /nerkowiec/ (Anacardium) - rodzaj

zachodni (occidentale) - gatunek

...

Perukowiec (Cotinus) - rodzaj

Sumak (Rhus) - rodzaj

octowiec (typhina) - gatunek

garbarski (coriaria) - gatunek

...

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny NANERCZOWATE)

BUKSZPANOWCE (BUXALES) - rząd

BUKSZPANOWATE (BUXACEAE) - rodzina

Bukszpan (Buxus) - rodzaj

wieczniezielony /bukszpan zwyczajny/ (sempervirens) - gatunek

...

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny BUKSZPANOWATE)

(DIDYMELACEAE) - rodzina

(HAPTANTHACEAE) - rodzina

ARALIOWCE /SELEROWCE, BALDASZKOWCE/ (ARALIALES) - rząd

ARALIOWATE (ARALIACEAE) - rodzina

Aralia (Aralia) - rodzaj

Bluszcz (Hedera) - rodzaj

pospolity /bluszcz zwyczajny/ (helix) - gatunek

...

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny ARALIOWATE)

SELEROWATE /BALDASZKOWATE/ (APIACEAE) - rodzina

... (pozostałe jednostki podrzędne rzędu ARALIOWCE)

SANDAŁOWCE (SANTALALES) - rząd

SANDAŁOWCOWATE (SANTALACEAE) - rodzina

Sandałowiec (Santalum) - rodzaj

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny SANDAŁOWCOWATE)

JEMIOŁOWATE (VISCACEA) - rodzina

Jemioła (Viscum) - rodzaj

pospolita /jemioła europejska/ (album) - gatunek

...

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny JEMIOŁOWATE)

... (pozostałe jednostki podrzędne rzędu SANDAŁOWCE)

... (pozostałe jednostki podrzędne klasy (ROSOPSIDA))

(RANUNCULOPSIDA) - klasa

JASKROWCE (RANUNCULALES) - rząd

BERBERYSOWCE (BERBERIDALES) - rząd

BERBERYSOWATE (BERBERIDACEAE) - rodzina

Berberys (Berberis) - rodzaj

Mahonia /ościał/ (Mahonia) - rodzaj

ostrolistna /mahonia pospolita, ościał/ (aquifolium) - gatunek

...

... (pozostałe jednostki podrzędne rodziny BERBERYSOWATE)

... (pozostałe jednostki podrzędne klasy (RANUNCULOPSIDA))

(PIPEROPSIDA) - klasa

... (pozostałe jednostki podrzędne podkrólestwa NACZYNIOWE)