ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2013-06-30

2. Klucz do oznaczania drzew i krzewów

Licznik odwiedzin:

Niniejszy klucz pozwala na łatwą identyfikację najczęściej spotykanych w Polsce gatunków drzew i większych krzewów (pominięto krzewinki oraz małe krzewy, nie przekraczające zwykle 2m wysokości). Baza klucza zawiera ponad 200 gatunków, przy czym główny nacisk położono na uwzględnienie jak największej liczby gatunków rodzimych. Niezależnie od tego w kluczu zamieszczono też najciekawsze i najczęściej spotykane obce gatunki, które można znaleźć w naszych parkach i ogrodach, przy drogach itp.

Oznaczanie rozpoczynamy od najbardziej podstawowego kryterium morfologicznego, jakim jest rodzaj liści (dokładny opis działania klucza jest umieszczony poniżej - zalecamy zapoznanie się z nim przed rozpoczęciem oznaczania):

0. RODZAJ LIŚCIOPIS DZIAŁANIA KLUCZA

Klucz działa na zasadzie kolejnych zawężeń zbioru wynikowego. Oznaczającemu są zadawane pytania, na które może on odpowiadać wybierając jedną z dostępnych opcji. Wybór opcji powoduje zawężenie zbioru wynikowego i przekierowanie do następnego pytania, właściwego temu zawężonemu już zbiorowi. W ten sposób wraz z odpowiedzią na każde kolejne pytanie maleje ilość gatunków, które potencjalnie mogą stanowić wynik oznaczenia. Kiedy ilość ta osiąga wartość jeden, Oznaczający jest kierowany do opisu wybranego gatunku w atlasie drzew i krzewów. Po zapoznaniu się z opisem gatunku w atlasie i jego konfrontacji z rzeczywistymi obserwacjami Oznaczający podejmuje decyzję, czy oznaczenie jest poprawne. Jeśli nie - należy wrócić do początku klucza i przeprowadzić cały proces od nowa (z wyjątkiem wynikającym z uwzględnienia uwagi C2).

Szczegóły budowy klucza. Ze względu na specyfikę oznaczania drzew i krzewów (np. ogromna liczba gatunków i odmian, niezbyt dokładnie zdefiniowane różnice pomiędzy niektórymi gatunkami itp.) również budowa klucza jest specyficzna. Przede wszystkim zrezygnowano w nim ze zwyczajowo stosowanej przy oznaczaniu zasady dychotomii. Rezygnacja ta prowadzi w konsekwencji do uzyskania przez niniejszy klucz następujących cech:

Kryteria stosowane przy oznaczaniu starano się dobrać tak, aby oznaczenie było w jak największym stopniu pewne, ale także aby było możliwie jak najprostsze. Dlatego w kluczu przyjęto następujące fundamentalne założenie: