ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2013-06-30

Klucz do oznaczania drzew i krzewów - liściaste

Licznik odwiedzin:

(o liściach niezłożonych, ustawionych naprzemianlegle)

501. FORMA WZROSTU

502. LIŚCIE, KWIATY, OWOCE

504. KLAPOWANIE LIŚCI

Uwaga. Przy odpowiedzi na to pytanie należy uwzględniać tylko ogólny zarys liścia, m.in. klapy i duże wcięcia. Bardziej szczegółowe cechy takie jak drobne ząbki (piłkowanie, karbowanie), kolce, dziubki szczytowe, małe niesymetrie itp. zostaną uwzględnione w kolejnych pytaniach.

505. OGÓLNY ZARYS LIŚCI NIE UWZGLĘDNIAJĄC KLAP I WCIĘĆ

506. BRZEG KLAP, ROZMIAR LIŚCI

511. OWOCE

512. OMSZENIE LIŚCI

513. ILOŚĆ KLAP I ROZMIAR LIŚCI

519. OGONKI I NASADA LIŚCI, SZYPUŁKI ŻOŁĘDZI, PASKI ŻOŁĘDZI

521. ILOŚĆ I ZAOSTRZENIE KLAP, ROZMIAR LIŚCI

522. OWOCE

526. WIELKOŚĆ I SPÓD LIŚCI, OWOCE

527. OWOCE

531. WYSOKOŚĆ, TYP KWIATÓW/OWOCÓW

532. SZCZEGÓŁY LIŚCI, ILOŚĆ GŁÓWEK NA SZYPUŁCE

541. FORMA WZROSTU, WIELKOŚĆ LIŚCI, SOK MLECZNY, OWOCE

542. ILOŚĆ SŁUPKÓW (PESTEK), KLAPY LIŚCI

546. BARWA I OWŁOSIENIE SPODU LIŚCIA, KSZTAŁT LIŚCIA

561. KSZTAŁT LIŚCI W ZARYSIE

Uwaga. Przy odpowiedzi na to pytanie należy uwzględniać tylko ogólny zarys liścia. Bardziej szczegółowe cechy takie jak ząbkowanie, piłkowanie czy karbowanie brzegu blaszki, kolce, dziubki szczytowe, małe niesymetrie itp. zostaną uwzględnione w kolejnych pytaniach.

562. WYSTĘPOWANIE CIERNI NA GAŁĘZIACH

567. ZWISANIE GAŁĄZEK

568. OWŁOSIENIE LIŚCI, KOLOR GAŁĄZEK

569. KOLOR GAŁĄZEK, PRZYLISTKI

570. PIŁKOWANIE BRZEGU LIŚCIA, KSZTAŁT BLASZKI

571. DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ LIŚCI, POŁYSKIWANIE OD SPODU

572. OWŁOSIENIE SPODU LIŚCI

576. KSZTAŁT LIŚCIA

577. NALOT NA MŁODYCH GAŁĄZKACH

601. LIŚCIE - CD

602. KSZTAŁT I ZĄBKOWANIE LIŚCI

603. DRZEWO CZY KRZEW, DŁUGOŚĆ OGONKA LIŚCIA, WIELKOŚĆ I OKRYWA OWOCÓW

606. BARWA I STRUKTURA KORY

608. SZYPUŁKI OWOCÓW

Uwaga. Gatunki trudne do rozróżnienia. Poniżej użyte kryterium jest bardzo niepewne.

651. OWŁOSIENIE SPODU BLASZKI

652. DŁUGOŚĆ OGONKA LIŚCIA

656. POŁYSK LIŚCI

657. ROZMIAR LIŚCI

658. KOLOR WŁOSKÓW NA SPODZIE BLASZKI, OWOCE

671. BARWA KORY

672. POKRYCIE GRUCZOŁKAMI LUB OMSZENIE MŁODYCH PĘDÓW, ZWIESZANIE SIĘ GAŁĄZEK, DŁUGOŚĆ LIŚCI

673. KSZTAŁT BLASZKI LIŚCIOWEJ

681. POKRÓJ DRZEWA, UKŁAD GAŁĘZI.

682. MŁODE PĘDY, KOLOR MŁODYCH LIŚCI, DOJRZAŁE LIŚCIE, OWOCE, KOLOR KORY, PIEŃ

Uwaga. Gatunki bardzo trudne do rozróżnienia. Poniżej użyte kryteria są niepewne. W celu zwiększenia pewności oznaczenia należy dokładnie zapoznać się z opisami gatunków.

701. LIŚCIE - CD