ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2023-08-29
Systematyka:
ROŚLINY / NACZYNIOWE / NASIENNE / OKRYTONASIENNE / (ROSOPSIDA) / ŚLAZOWCE /
LIPOWATE / Lipa / drobnolistna - szerokolistna - srebrzysta - ...
Licznik odwiedzin:
Roślina o właściwościach leczniczych
Roślina umiarkowanie światłolubna Roślina umiarkowanie higrogrolubna Roślina (bardzo) mrozoodporna
GATUNEK
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
ang. Small-leaved Lime, Little leaf Linden
Podobne gatunki:
Lipa szerokolistna
Lipa srebrzysta
Gatunek rodzimy
Drzewo liściaste
zrzucające liście
na zimę
Pokrój kopulasty, szeroki
H: 30(35)m
Φ: 2(3)m
Długość życia:
300-500(700)lat
Tempo wzrostu:
średnie
Biotop:
domieszk. w ciepł. lasach liśc., zarośla
Kwiaty:
obupłc., owadop.
VI-VII
Dekor.:
kwiaty, liście, owoce
Lipa drobnolistna
Cechy charakterystyczne:
♦ Wysokie, bardzo okazałe drzewo
liściaste z grubym pniem i szeroką,
kopulasto wysklepioną koroną.
Sercowate liście,
często z niesymetryczną nasadą, czasem szersze niż dłuższe,
mniejsze niż u większości lip,
na szczycie nagle zaostrzone,
ciemnozielone, pod spodem
z gwiazdkowatymi kępkami rudobrązowych włosków
w kątach nerwów.
Niewielkie, żółtobiałe kwiaty,
zebrane po 5-12 sztuk we wzniesione wierzchotki, bardzo miododajne
(miód lipowy). Do szypułek kwiatostanów przyrośnięte są duże, języczkowate, jasnozielone podsadki.
♦ Owoce: małe, kuliste orzeszki,
okryte zdrewniałą, jednak
dość miękką skorupką;
nie są żebrowane
(jeśli tak,
to tylko bardzo niewyraźnie), zwisają
po kilka sztuk na długich szypułach przyrośniętych do języczkowatych podsadek.
 
Ciekawostki:
♦ Posiadająca w 2015 r. pień o obwodzie 10.77m (Φ 3.43m) lipa drobnolistna rosnąca we wsi Cielętniki była wówczas najgrubszym polskim drzewem. Obecnie jest to tzw. drzewo-świadek.
♦ Korona młodych lip drobnolistnych
często przypomina kształtem swój liść.
 

█ Zapraszam na swoją nową stronę Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych (https://www.rpdp.hostingasp.pl), na której znajdą Państwo najbardziej aktualne dane dotyczące rekordowych drzew w Polsce. Strona ma charakter otwarty - każdy może się zarejestrować i po zalogowaniu dodawać do bazy "swoje" drzewa wraz z ich pomiarami oraz zdjęciami. Bez zalogowania program pracuje w trybie "tylko odczyt" - dodawanie wpisów (także ich modyfikacja i usuwanie) nie jest możliwe, jednak bez przeszkód można przeglądać zgromadzone w bazie dane.

Wysokie i bardzo okazałe drzewo liściaste o grubym pniu oraz gęstej, szerokiej, kopulasto wysklepionej koronie. Od niepamiętnych czasów lipy cieszą się u ludzi dużym szacunkiem i sympatią. W pewnej mierze wynika to zapewne z ich długowieczności; są one drugimi (po dębach) najdłużej żyjącymi drzewami liściastymi w Europie. Bez trudu osiągają wiek 300-500 lat, a wyjątkowo zdarzają się nawet dwa razy starsze osobniki. Znane z miękkości i wyjątkowej plastyczności, jasne drewno lipowe jest mimo swojej małej trwałości bardzo cenione i stanowi jeden z najlepszych materiałów stosowanych w rzeźbiarstwie i modelarstwie. Wielu ludzi rozpoznaje lipy po ich sercowatych liściach. U lipy drobnolistnej są one gwiazdkowato owłosione od spodu, przy czym, co bardzo ważne w procesie identyfikacji, kępki włosków mają rudobrązowy kolor. Jest to dobra cecha rozpoznawcza, pozwalająca odróżnić lipę drobnolistną od bardzo podobnej do niej lipy szerokolistnej, u której kępki włosków są kremowobiałe. Kolejnym znakiem rozpoznawczym lip są bardzo licznie tworzone, niezbyt duże, żółtobiałe kwiaty. Są one zebrane po kilka sztuk w wierzchotki osadzone na charakterystycznych, języczkowatych, jasnozielonych podsadkach. Kwiaty te są jednymi z najbardziej miododajnych, a produkowany z nich miód lipowy należy do najlepszych pod względem zarówno odżywczym jak i smakowym. Owoce lip wyglądają niepozornie. Są to osadzone na długich szypułkach, małe, kuliste orzeszki otoczone zdrewniałą skorupką. W odróżnieniu od lipy szerokolistnej, u lipy drobnolistnej nie mają one wyraźnych żeberek, a ich delikatna skorupka bez trudu daje się rozgnieść w palcach. Kryterium identyfikacji oparte na orzeszkach ma tę przewagę nad porównywaniem liści, że pozwala odróżnić oba gatunki nawet w okresie bezlistnym (ponieważ orzeszki nie kiełkują tego samego roku, pod drzewami zawsze można znaleźć kilka z nich).

Jak wyżej wspomniano, lipy są uważane za jedne z najszlachetniejszych drzew. Nie powinno więc dziwić, że są one dość powszechnie sadzone nie tylko jako drzewa użytkowe (np. drewno- i miododajne czy lecznicze), ale i typowo ozdobne. Bardzo często można je spotkać w parkach, na skwerach, wzdłuż dróg itp. Słynne aleje lipowe obsadzone kilkusetletnimi okazami należą do najpiękniejszych tego typu naturalnych zabytków w Europie. W Polsce lipy kojarzą się również w pewnym sensie z kultem religijnym; są one jednymi z drzew najczęściej sadzonych przy kościołach i na cmętarzach, to właśnie na nich wiesza się zazwyczaj różnego rodzaju kapliczki, święte obrazy, ołtarzyki itp.


  Systematyka 

Jeden z dwóch (obok lipy szerokolistnej) rodzimych gatunków lipy w Polsce, najbardziej rozpowszechniony (zwłaszcza na wyżynach). Posiada liczne odmiany ozdobne, z których jednak prawie żadne nie są uprawiane w Polsce; do najciekawszych należy 'Minima-Komsta' - polska odmiana karłowata przypominająca bonsai.
█ Lipa drobnolistna krzyżuje się z szerokolistną na obszarach ich wspólnego występowania. Powstający w wyniku tego procesu mieszaniec - lipa holenderska (T. europaea Pallida) jest drzewem jeszcze wyższym niż gatunki rodzicielskie. Posiada ona wiele cech pośrednich, np. białobrunatne kępki włosów na spodzie liści i słabo żeberkowane orzeszki.  Więcej...  

  Występowanie

Zasięg. Europa, Kaukaz, zachodnia Syberia, Bliski Wschód. W Polsce pospolita na terenie całego kraju. Biotop. Występuje od nizin do piętra pogórza, rzadziej w wyższych partiach gór, głównie jako domieszka w ciepłych, nizinnych lasach liściastych (najczęściej dębowo-grabowych), a także w zadrzewieniach śródpolnych. Preferencje. Gatunek ogólnie mniej wymagający niż lipa szerokolistna. Lubi świeże i żyzne, piaszczysto-ilaste gleby, dobrze znosi zacienienie, jest najbardziej mrozoodporna ze wszystkich lip, ale też jak większość z nich atakowana przez liczne szkodniki i mało odporna na zanieczyszczenia powietrza. Długość życia i tempo wzrostu. Drzewo długowieczne, średnio szybko rosnące. Osiąga wiek 300-500(700) lat. Tempo wzrostu wynosi około 50-100cm/rok.
█ Lipy są drugimi po dębach najdłużej żyjącymi europejskimi drzewami liściastymi.
█ Lipa drobnolistna o nazwie Tassilo-Linde, rosnąca w Oberbayern w Niemczech jest najstarszą lipą w Europie. Jej wiek jest szacowany na około 1200 lat. Więcej informacji na temat rekordowych drzew - patrz dodatek Rekordy.
█ Najstarszą lipą w Polsce jest lipa drobnolistna rosnąca we wsi Cielętniki w gm. Dąbrowa Zielona (woj. śląskie). Drzewo to liczy ponad 530 lat i jest o około 30 lat starsze od najstarszej polskiej lipy szerokolistnej, rosnącej w Czarnym Potoku (patrz też punkt Wybrane okazy).  Zastosowanie

Drzewo leśne i polne, ale także ważna roślina ozdobno-użytkowa. Jest często sadzona w parkach, wzdłuż dróg, na osiedlach, przy kościołach itp. Jasne i wyjątkowo plastyczne drewno lip jest niezwykle cenione w rzeźbiarstwie i modelarstwie. Lipy są też jednymi z najważniejszych drzew pszczelarskich - z ich miododajnych kwiatów pszczoły wytwarzają bardzo dobry gatunkowo miód lipowy. Kwiaty lip są szeroko stosowane w ziołolecznictwie, a także wytwarza się z nich herbatę ziołową. Z nasion natomiast produkuje się olej jadalny.
█ Lipy są odporne na przycinanie, co znajduje zastosowanie w ogrodnictwie do tworzenia rozmaitych ciekawych form, np. kulistych koron, zielonych tuneli itp.


Lipa drobnolistna - pokrój
Lipa drobnolistna to potężne drzewo liściaste o gęstej
i szerokiej, kopulasto wysklepionej koronie.

  Pokrój

Wysokie i okazałe drzewo liściaste o grubym pniu i gęstej, szerokiej, kopulasto wysklepionej koronie. Rozmiary. Wysokość do 30(35)m. Średnica pnia do 2(3)m.
█ Lipa drobnolistna jest ogólnie uważana za drzewo nieco mniejsze niż podobna do niej lipa szerokolistna. Takie stwierdzenie wydaje się w pełni uzasadnione jeśli chodzi o osiąganą wysokość, jednak w odniesieniu do grubości pnia jest ono dość kontowersyjne. Okazuje się bowiem, że zdecydowana większość polskich rekordów średnicy pnia wśród lip należy właśnie do lipy drobnolistnej, a nie, jak mogłoby się wydawać, potężniejszej od niej lipy szerokolistnej (patrz Tabela rekordów).
█ Najwyższe w Europie lipy drobnolistne rosną w Puszczy Białowieskiej. Wysokość tych ponad 300-letnich olbrzymów dochodzi do 37m, a ich pierśnica - do 2m. Obecny (2011) rekord wysokości należy do drzewa rosnącego na terenie BPN i mierzącego 37.2m (TN, 2011, laser). Więcej informacji na ten temat - patrz strona Drzewa Białowieskiego Parku Narodowego .
█ Najgrubszą lipą w Polsce była (jest?) lipa drobnolistna rosnąca we wsi Cielętniki w gm. Dąbrowa Zielona (woj. śląskie), której obwód pnia w 2015 r. wynosił aż 10.77m (Φ 3.43m) (PG, 2015), a wysokość była równa 29.4m (PG, 2015, laser). Po przejściu orkanu Ksawery w 2017 r. drzewo bardzo ucierpiało i obecnie trudno orzec czy to, co z niego pozostało, należy uwzględniać w rankingach (patrz też punkt Wybrane okazy). Cielętnicka lipa była znacznie grubsza od naszej rekordowej lipy szerokolistnej z Czarnego Potoku (8.51m / 2.71m). Trzeba jednak brać pod uwagę fakt, iż stanowi(ła) ona prawie na pewno zrost kilku(nastu?) drzew. Więcej informacji na temat rekordowych drzew - patrz dodatek Rekordy..
Szczegóły pokroju. Pień gruby, zazwyczaj regularnie walcowaty, u drzew rosnących samotnie przeważnie nisko rozwidlony na potężne konary, w zwartych drzewostanach natomiast długi i do dużej wysokości oczyszczony z gałęzi. Korona gęsto ugałęziona, u młodych drzew posiada regularnie sercowaty kształt z wyraźnie zaznaczonym wierzchołkiem (patrz notka poniżej), z czasem staje się (bardzo) szeroka i wysoko, kopulasto wysklepiona. Konary bardzo grube, dolne zwykle charakterystycznie łukowato wygięte, u starych drzew często zwieszające się niemal do samej ziemi. Końcowe gałązki krótkie, cienkie i delikatne, nie zwieszają się, płasko rozpostarte tworzą gęsty i misterny układ, który po bliższym przyjrzeniu się (najlepiej zimą) przypomina nieco pajęczynę.
█ Korona młodych drzew lipy drobnolistnej często do złudzenia przypomina kształtem swój liść. Jest to cecha, którą w różnym stopniu można zaobserwować także u wielu innych drzew, ale chyba właśnie u lipy drobnolistnej podobieństwo jest najbardziej uderzające i najczęstsze. Taki kształt korony jest związany z dość regularnym zmniejszaniem się długości gałęzi w miarę wzrostu wysokości, a także z charakterystycznym wygięciem i zwieszaniem się dolnych konarów.


Lipa drobnolistna - pokrój Lipa drobnolistna - gałązki
Korona młodych drzew lipy drobnolistnej
przypomina kształtem swój liść.
Cienkie i delikatne gałązki lipy tworzą
układ przypominający pajęczynę.

Lipa drobnolistna - pokrój Lipa drobnolistna - pokrój
Ze względu na wytwarzanie dużej ilości odrośli lipy rosnące na wolnej przestrzeni
przyjmują często gęste, wielopniowe formy krzaczaste.

Lipy rosnące samotnie bywają niezwykle malownicze. Posiadają one bardzo szeroką koronę, a ich dolne konary łukowato zwieszają się niemal do samej ziemi. Na zdjęciach poniżej piękny okaz rosnący w Beniowej niedaleko Bukowca (Bieszczady); obwód pnia tego drzewa wynosi 4.91m (Φ około 1.56m) (PG, 2013), a szerokość korony prawie 25m! Jak podaje Edward Marszałek w książce Ballady, drzewo to zostało niemal cudem ocalone przez leśników przed grożącą mu wycinką podczas prac rekultywacyjnych.

Lipa drobnolistna - pokrój Lipa drobnolistna - konary
Lipa drobnolistna - pokrój

  Wybrane okazy

Lipa w Cielętnikach. Rosnąca w miejscowości Cielętniki w woj. małopolskim lipa drobnolistna do 2017 r. była najgrubszym polskim drzewem. Jej pień składał się z kilku, a być może nawet kilkunastu pni składowych, które jednak rozwidlały się powyżej 130cm. Jeszcze w 2015 r., obwód wielokrotnego pnia cielętnickiej lipy, mierzony na wys. 130cm, wynosił 11.23m (Φ 3.54m) (PG, 2015), a wysokość - ok. 29.4m (PG, 2015, laser). Minimum obwodu w zakresie 0-130cm wypadało na poziomie ok. 0.6m i wynosiło 10.77m (Φ 3.43m) (PG, 2015), co wówczas dawało lipie pierwsze miejsce na liście najgrubszych drzew w Polsce.
7 października 2017 r. przechodzący przez Polskę orkan Ksawery prawie całkowicie zniszczył lipę, powalając wszystkie jej pnie za wyjątkiem jednego. Opis i zdjęcia ze zdarzenia można zobaczyć na stronie Dziennika Zachodniego. Dziś bardzo zniszczona cielętnicka lipa to tzw. drzewo-świadek i trudno jednoznacznie stwierdzić czy powinna ona być brana pod uwagę przy tworzeniu listy najgrubszych drzew. Jeśli tak, to z ostatniego, wykonanego przez Marka Kaziaka pomiaru z 2023 r., wynika, że cielętnicka lipa z obwodem pnia równym 10.69m jest 2. najgrubszym polskim drzewem (po platanie "Olbrzymie" z Chojny).
Legenda głosi, że cielętnicka lipa stanowi zrost 18 małych lipek, posadzonych niegdyś przez pewnego wojewodę. I jeszcze mała ciekawostka dotycząca lipy. Otóż drzewo to zostało ogrodzone w celu zabezpieczenia go przed obgryzaniem kory przez pątników. Wierzyli oni, że kora cielętnickiej lipy uśmierza ból zębów (na ścianie kościoła, obok którego lipa rośnie jest obraz św. Apolonii - patronki od bólu zębów). Podawany w literaturze wiek 530 lat jest znacznie młodszy niż ten, który figuruje na tablicy znajdującej się pod drzewem, ale i tak czyni on nestorkę z Cielętników najstarszą polską lipą.

Lipa drobnolistna w Cielętnikach Lipa drobnolistna w Cielętnikach
Lipa drobnolistna w Cielętnikach Lipa drobnolistna w Cielętnikach
Cielętnicka lipa w 2015 r. (przed przejściem orkanu Ksawery)...

Lipa drobnolistna w Cielętnikach Lipa drobnolistna w Cielętnikach
... i po przejściu orkanu Ksawery w 2017 r. Fot. Krzysztof Borkowski.

Lipa w Chyszówkach w gm. Dobra w powiecie limanowskim w woj. małopolskim. To potężne, wysokie na 25.5m (PG+KW, 2014) i prawie tak samo szerokie (ok. 25m rozpiętości korony) drzewo największe wrażenie robi swoim monstrualnym pniem. Jego obwód, uzyskany metodą poszukiwana minimum na odcinku 0-130cm, wynosi 8.83m (Φ 2.81m) (PG+KW, 2014); mierzony na 130cm osiąga wartość 9.30m. Lipa powstała prawdopodobnie ze zrośnięcia ze sobą kilku (5?) drzew. Składowe pnie rozdzielają się na wysokości ok. 2.5m. Pień wydaje się być w stosunkowo dobrym stanie, jednak w koronie jest sporo ubytków, a mocno rozwierające się pnie składowe wręcz proszą się o spięcie ich wiązaniami elastycznymi. Jak mówili właściciele posesji (tak na marginesie - wyjątkowo mili i sympatyczni ludzie!), ekspert z Poznania stwierdził, że drzewo liczy około 350 lat. Mi osobiście wydaje się to mocno wątpliwe ze względu na fakt wielopniowości i stosunkowo niewielkiej (jak na taki wiek) grubości poszczególnych pni składowych. Lipa rośnie na prywatnej posesji; jest ona widoczna z drogi głównej w Chyszówkach. Aby do niej dotrzeć, należy skręcić w górę w boczną uliczkę zaraz obok jedynej we wsi kaplicy.

Lipa drobnolistna w Chyszówkach Lipa drobnolistna w Chyszówkach
Lipa drobnolistna w Chyszówkach

Lipa w Polanie. Lipa drobnolistna może osiągać bardzo duże rozmiary. Pokazany na zdjęciach poniżej kilkusetletni okaz (pomnik przyrody) rosnący we wsi Polana niedaleko Soliny posiada pień o obwodzie 7.21m (Φ 2.30m) (PG, 2013).

Zokalizuj na mapie Panoramio
Lipa drobnolistna w Polanie k. Soliny Lipa drobnolistna w Polanie k. Soliny
Lipa w Polanie w latach 2006 i 2013.

  Korzenie

System korzeniowy stosunkowo głęboki i rozłożysty, początkowo palowy, potem sercowaty, mocny, z dużą ilością drobnych korzeni. Intensywnie tworzy odrośla do późnego wieku. Korzenie wrażliwe na zbitą glebę i brukowanie.
█ Z moich obserwacji wynika, że system korzeniowy lipy drobnolistnej nie jest wcale tak stabilny, jak to podaje literatura. Po silnych wichurach obserwowałem stosunkowo dużą liczbę wyrwanych z korzeniami zarówno starych, jak i młodych drzew tego gatunku, relatywnie mało natomiast było drzew z odłamanymi konarami. Może to oznaczać, że lipy raczej wywracają się niż łamią. Świadczyłoby to z jednej strony o niezbyt stabilnym systemie korzeniowym, z drugiej zaś - o odpornym na złamania drewnie. Więcej na ten temat w artykule Drzewa i wiatr.  Więcej...  

  Kora / Pędy i pąki / Liście

Kora u młodych drzew zielonkawa i gładka, z czasem staje się (srebrzysto)szara do szarobrunatnej i pokryta gęstą siecią niezbyt głębokich, rozgałęziających się, podłużnych listewek. Młode pędy żółtawe do brunatnoczerwonych, błyszczące, z drobnymi przetchlinkami, początkowo bardzo lekko owłosione, potem zupełnie nagie. Drzewo tworzy dużą ilość pędów odroślowych od pnia. Pąki jajowate, z dwiema nierównymi łuskami, błyszczące, od strony nasłonecznionej brązowawe, od cienistej - zielonkawe. Pąki boczne nieco mniejsze niż wierzchołkowe, odstające od pędu. Liście blaszkowate, pojedyncze. Blaszka sercowata, często o niesymetrycznej nasadzie, na szczycie nagle zaostrzona w wyciągnięty wierzchołek, stosunkowo szeroka (czasem szersza niż dłuższa), długości 4-6(10)cm (mniejsza niż u l. szerokolistnej), na brzegu ostro i drobno piłkowana (brzeg blaszki podniesiony, ząbki są skierowane do przodu), z wierzchu ciemnozielona, matowa lub lekko połyskująca i naga, od spodu jaśniejsza, z gęstymi kępkami rudobrązowych włosków w kątach nerwów (różnica w stosunku do lipy szerokolistnej, u której włoski są kremowobiałe!). Ustawienie: skrętoległe (w dwóch prostnicach) na 2-5cm ogonkach. Okres występowania: IV-X. Liście rozwijają się z końcem kwietnia, nieco później niż u lipy szerokolistnej. Jesienią przebarwiają się na żółto. █ Przebarwienie liści rozpoczyna się zwykle na początku października, a ich intensywne opadanie trwa przez drugą połowę tego miesiąca. Na początku listopada drzewa są już w większości bezlistne.


Kora młodej lipy drobnolistnej Kora lipy drobnolistnej Kora lipy drobnolistnej

Początkowo zielonkawa i gładka
kora lipy drobnolistnej,
z biegiem czasu staje się
szara i dość płytko,
listewkowato spękana.


/ →→
Pąki lipy drobnolistnej posiadają
dwie nierówne łuski. Jesienią i zimą
są one intensywnie czerwone ,
wiosną natomiast stają się
jasno zielonkawobrązowe.Jak sama nazwa wskazuje,
liście lipy drobnolistnej są mniejsze
niż u szerokolistnej.
Pąki lipy drobnolistnej Pąki lipy drobnolistnej

Liście lipy drobnolistnej Włoski w kątach nerwów liści
lipy drobnolistnej mają brązowawy
kolor; jest to jedna z głównych
cech pozwalających odróżnić
to drzewo od lipy szerokolistnej,
u której włoski są kremowobiałe.
Liście lipy drobnolistnej

Jesienią liście lipy drobnolistnej
przebarwiają się na mniej
lub bardziej jaskrawy, żółty kolor.
Jesienne liście lipy drobnolistnej

  Kwiaty

Obupłciowe, owadopylne i bardzo miododajne, wytwarzane w dużych ilościach, zebrane po 5-7(12) w wierzchotkowate, przynajmniej częściowo wzniesione (nawet ponad liście - wyjątkowa cecha tylko tego gatunku!) kwiatostany, których bardzo długie i cienkie szypułki są zrośnięte z charakterystycznie wydłużoną, języczkowatą, jasnozieloną podsadką długości 6-8cm. Pojedyncze kwiaty niewielkie (do 1cm średnicy; mniejsze niż u lipy szerokolistnej), żółtawobiałe, posiadające podwójny, 5-krotny, wolnopłatkowy okwiat, 1-słupkowe, z licznymi pręcikami (do 30; ich długość jest w przybliżeniu taka sama jak płatków korony) i występującymi prątniczkami (płonne pręciki), intensywnie pachnące. Okres kwitnienia: VI-VII (po rozwinięciu się liści). Kwiaty lipy drobnolistnej zakwitają zwykle w drugiej połowie czerwca, około 2-3 tygodni później niż u lipy szerokolistnej.
█ Lipy należą do najbardziej miododajnych roślin w Polsce.


Złożone z kilku żółtobiałych kwiatów,
wierzchotkowate kwiatostany lipy drobnolistnej
są zrośnięte z jasnozieloną, języczkowatą podsadką.
Są one tworzone w dużych ilościach, pachnące
i bardzo lubiane przez pszczoły, które
wytwarzają z nich znany miód lipowy.
Kwiaty lipy drobnolistnej
  Więcej...  

Owoce lipy drobnolistnej
  Więcej...  

  Owoce i nasiona

1-nasienne, małe, w przybliżeniu kuliste (często jednak nieco niesymetryczne) orzeszki o średnicy 5-8mm (nieco mniejsze niż u l. szerokolistnej), okryte zdrewniałą skorupką. Są one filcowato omszone, a ich kolor jest brązowawy. Orzeszki posiadają czasem delikatnie zaznaczone kanty, nigdy jednak nie są one wyraźnie żebrowane. Ich cienka łupina dość łatwo daje się zgnieść w palcach. Obie ostatnie cechy odróżniają lipę drobnolistną od szerokolistnej, u której wyraźnie żebrowane orzeszki posiadają grubszą i dużo twardszą łupinę. Okres dojrzewania owoców: VIII-IX(X). Owoce częściowo pozostają na drzewie przez okres zimy.
█ Lipa drobnolistna rosnąca na otwartej przestrzeni zaczyna owocować w wieku 10-15 lat, w zwarciu - około 30. roku życia. Owocuje obficie prawie każdego roku.


Owoce lipy drobnolistnej to małe, kuliste orzeszki,
okryte zdrewniałą łupinką. W odróżnieniu od lipy szerokolistnej
nie są one żebrowane, a ich miękka skorupka dość łatwo
daje się zgnieść w palcach.
  Więcej...  

Drewno lipy drobnolistnej

  Drewno

Ogólne właściwości drewna lipowego zostały podane na stronie z opisem rodzaju. W tym miejscu dodajmy tylko, że jedna z najważniejszych różnic pomiędzy drewnem lipy drobnolistnej i szerokolistnej dotyczy właściwości związanych z wyginaniem. Otóż drewno lipy drobnolistnej gnie się dużo lepiej niż u lipy szerokolistnej.


Jasne drewno lipy drobnolistnej
jest bardzo miękkie i lekkie.

  Galeria zdjęć

Zobacz galerię...