ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2019-01-04
Systematyka:
ROŚLINY / NACZYNIOWE / NASIENNE / OKRYTONASIENNE / (ROSOPSIDA) / OLIWKOWCE /
OLIWKOWATE / Oliwka - Jesion - Lilak - Forsycja - Jaśmin - Ligustr - ...
Licznik odwiedzin:
Zawiera relatywnie dużą ilość gatunków (bardzo) światłolubnych Zawiera relatywnie dużą ilość gatunków preferujących wilgotne gleby Zawiera relatywnie dużą ilość gatunków (bardzo) wrażliwych na mróz
RODZAJ
Forsycja
(Forsythia)
ang. Forsythia, Golden Bell
Zawiera:
6-7 gatunków
w tym rodzimych w Polsce:
0
Gatunki:
Forsycja pośrednia
Forsycja
pośrednia

Forsythia
intermediaForsycja
zwisająca

Forsythia suspensa


Forsycja
europejska

Forsythia europaea...
Cechy charakterystyczne:
♦ Niewielkie krzewy liściaste.
♦ Pędy z pustym lub blaszkowato podzielonym na komory rdzeniem.
♦ Pąki kwiatowe skupione w grupy, nadległe lub obokległe.
Dzwonkowate, 4-płatkowe, jaskrawożółte kwiaty tworzone bardzo licznie wczesną wiosną,
na długo przed rozwojem liści
.
 
Ciekawostki:
♦ W kalendarzu fenologicznym zakwitnięcie forsycji wyznacza początek wiosny.
♦ Ze względu na kwiaty forsycje
są czasem nazywane golden bells,
co po polsku oznacza złote dzwony.
 

█ Zapraszam na swoją nową stronę Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych (https://www.rpdp.hostingasp.pl), na której znajdą Państwo najbardziej aktualne dane dotyczące rekordowych drzew w Polsce. Strona ma charakter otwarty - każdy może się zarejestrować i po zalogowaniu dodawać do bazy "swoje" drzewa wraz z ich pomiarami oraz zdjęciami. Bez zalogowania program pracuje w trybie "tylko odczyt" - dodawanie wpisów (także ich modyfikacja i usuwanie) nie jest możliwe, jednak bez przeszkód można przeglądać zgromadzone w bazie dane.

Rodzaj obejmujący kilka gatunków niewielkich krzewów liściastych, pochodzących w większości z Dalekiego Wschodu. Należą one do najpopularniejszych roślin ozdobnych ze względu na swoje niezwykle efektowne, jaskrawożółte kwiaty tworzone w dużych ilościach wczesną wiosną, zazwyczaj na długo przed rozwinięciem liści.

  Systematyka 

Rodzaj forsycja obejmuje 6-7 gatunków, w tym tylko jeden - forsycja europejska (F. europaea) - występuje naturalnie w Europie. W Polsce żaden gatunek nie jest rodzimy, natomiast w uprawie zdecydowanie najczęściej można spotkać forsycję pośrednią (F. intermedia). Gatunek ten jest mieszańcem powstałym ze skrzyżowania forsycji zwisającej (F. suspensa) i forsycji zielonej (F. viridissima). Pierwszy z wymienionych gatunków rodzicielskich - forsycja zwisająca jest także dość często spotykaną rośliną ozdobną. Od forsycji pośredniej różni się m.in. większymi rozmiarami, zwisającymi gałązkami oraz nieco ciemniejszymi kwiatami. Oprócz form podstawowych gatunki forsycji posiadają oczywiście niezliczoną ilość sztucznie wyhodowanych odmian ozdobnych, zróżnicowanych głównie pod względem pokroju i intensywności barwy kwiatów.
█ Łacińska nazwa forsycji upamiętnia szkockiego botanika Williama Forsytha.

  Gatunki szczegółowo opisane w serwisie 

Forsycja pośrednia Ten niewielki krzew liściasty o miotlasto wzniesionych ku górze gałęziach jest wręcz modelowym przykładem rośliny ozdobnej sadzonej w przydomowych ogródkach i w obejściach domów. Pojawienie się w marcu jego tworzonych w ogromnych ilościach, jaskrawożółtych kwiatów wyznacza umowny początek wiosny. Kwiaty zakwitają na długo (około miesiąc) przed rozwojem liści, dzięki czemu bezlistne, gęsto obsypane nimi gałęzie wyglądają przez pewien czas niezwykle efektownie, szczególnie na tle dość szarego jeszcze, wczesnowiosennego krajobrazu. I choć po przekwitnięciu krzew staje się mało atrakcyjny, ten krótki czas wystarcza, aby forsycja pośrednia stanowiła jedną z ulubionych i najczęściej uprawianych roślin ozdobnych. Jej dodatkowym walorem dekoracyjnym jest to, że na ściętych zimą i wstawionych do wody gałązkach po pewnym czasie z pąków rozwijają się kwiaty (jest to cecha wspólna dla wielu drzew i krzewów kwitnących wcześnie na wiosnę; posiada ją także m.in. dereń jadalny). Bukiety takie mogą stanowić piękną wiosenną dekorację.
Więcej informacji...

  Występowanie / Zastosowanie

Zasięg. Niemal wszystkie gatunki forsycji pochodzą ze wschodniej Azji (Chiny, Kora, Japonia). Jedynym wyjątkiem jest występująca naturalnie na Półwyspie Bałkańskim forsycja europejska (F. europaea); jest to jednak gatunek bardzo rzadko uprawiany.
Biotop. Większość uprawianych obecnie gatunków forsycji wywodzi się od zasiedlającej luźne lasy w Chinach forsycji zwisającej.
Preferencje. Rośliny ogólnie wymagające. Preferują gleby żyzne, świeże i wilgotne, są ciepłolubne, najlepiej rosną na stanowiskach dobrze nasłonecznionych, ze względu na płytkie ukorzenienie wykazują małą odporność na mróz i suszę (wyjątkiem jest tolerująca zacienienie oraz posiadająca zwiększoną mrozoodporność f. pośrednia, a pod względem samej mrozoodporności f. europejska i f. koreańska).
Długość życia i tempo wzrostu. Krzewy krótkowieczne, szybko rosnące.
Zastosowanie. Jedne z najpopularniejszych roślin ozdobnych kwitnących wcześnie na wiosnę.

  Pokrój / Korzenie

Pokrój. Przeważnie niewielkie (1-3m wysokości) krzewy liściaste o wyprostowanych ku górze gałęziach. Wyjątkiem jest forsycja zwisła - nieco większy krzew, posiadający zwisające gałęzie oraz wykazujący tendencję do płożenia się wokół rozmaitych przedmiotów (np. ławek, ogrodzeń itp.). Pokrój forsycji jest zwykle formowany przez przycinane; bez tego krzewy nadmiernie się rozrastają i szybko przyjmują nieregularny kształt.

/ →→
Forsycje to niewielkie krzewy liściaste.
Stosunkowo mało znana u nas forsycja zwisła
(po prawej) różni się od bardzo popularnej
w Polsce forsycja pośredniej (po lewej)
łukowato zwieszającymi się gałęziami.


System korzeniowy płytki, wrażliwy na przesuszanie.

  Kora

Przeważnie gładka, pokryta brodawkowatymi przetchlinkami.

  Pędy i pąki

Pędy zwykle pokryte brodawkowatymi przetchlinkami, posiadają nieciągły, podzielony blaszkowatymi przegrodami rdzeń (np. forsycja pośrednia) lub są puste w środku (np. forsycja zwisła). U f. zwisłej zwieszające się gałązki zakorzeniają się. Pąki okryte wieloma łuskami, zróżnicowane na wegetatywne i generatywne; liściowe naprzeciwległe i odstające od pędu, kwiatowe często skupione po kilka obok siebie (nadległe lub obokległe), okrywające od jednego do kilku kwiatów.


Pędy forsycji posiadają pusty lub blaszkowaty rdzeń.

  Liście

Blaszkowate, zwykle pojedyncze, rzadziej 3-listkowe. Blaszka o zmiennej formie, nawet w ramach tego samego gatunku. Przykładowo u forsycji pośredniej liście są pojedyncze i przeważnie nie posiadają klap, choć mogą też być 3-klapowe. Z kolei liście forsycji zwisłej mogą być zarówno pojedyncze (w tym bezklapowe i 3-klapowe) jak i złożone (3-listkowe). Ustawienie: naprzeciwległe (dokładniej nakrzyżległe) na ogonkach. Okres występowania: liście pojawiają się na wiosnę, zawsze po zakwitnięciu kwiatów. Na zimę opadają zielone lub po uprzednim przebarwieniu na żółty lub fioletowobrązowy kolor.

Forsycja pośrednia - kwiaty

  Kwiaty

Obupłciowe, owadopylne i miododajne (dostarczają pszczołom dużych ilości wczesnego pożywienia), wytwarzane bardzo obficie, zgrupowane w pęczki po kilka sztuk, rzadziej wyrastające pojedynczo. Pojedyncze kwiaty dzwonkowate, dość duże, jaskrawożółte, posiadają 4 zrośnięte u podstawy w rurkę i odwinięte na zewnątrz, owalne płatki korony, jeden słupek oraz dwa pręciki. Działki kielicha 4, małe, zielonkawe. Okres kwitnienia: wczesna wiosna, zawsze przed rozwinięciem liści.Jaskrawożółte kwiaty forsycji zakwitają przed rozwojem liści
(na zdj. kwiaty forsycji pośredniej).

  Owoce i nasiona

Sucha torebka zawierająca kilka nasion, pękająca 2 klapami. Okres dojrzewania owoców: wczesne lato.

  Drewno

Bez znaczenia użytkowego.


  Inne informacje

█ Przycinanie forsycji powoduje zwiększenie gęstości kwiatów. Zabieg ten należy wykonywać tylko po przekwitnięciu.