ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2013-06-30
Systematyka:
ROŚLINY / NACZYNIOWE / NASIENNE / OKRYTONASIENNE / (ROSOPSIDA) / OSOCZYNOWCE / OSOCZYNOWATE - NANERCZOWATE
Licznik odwiedzin:
Zawiera relatywnie dużą ilość gatunków (bardzo) światłolubnych
RODZINA
NANERCZOWATE
(ANACARDIACEAE)
inne nazwy: sumakowate
Zawiera:
ponad 600 gatunków
w tym rodzimych w Polsce:
0
Rodzaje:
Mango (Mangifera)
Nanercz (Anacardium)
Perukowiec (Cotinus)
Sumak (Rhus)
...


█ Zapraszam na swoją nową stronę Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych (https://www.rpdp.hostingasp.pl), na której znajdą Państwo najbardziej aktualne dane dotyczące rekordowych drzew w Polsce. Strona ma charakter otwarty - każdy może się zarejestrować i po zalogowaniu dodawać do bazy "swoje" drzewa wraz z ich pomiarami oraz zdjęciami. Bez zalogowania program pracuje w trybie "tylko odczyt" - dodawanie wpisów (także ich modyfikacja i usuwanie) nie jest możliwe, jednak bez przeszkód można przeglądać zgromadzone w bazie dane.

  Systematyka 

Rodzina rzędu osoczynowców (Burserales). Obejmuje 72 rodzaje, w tym ponad 600 gatunków.

Sumak octowiec
Najpopularniejszym w Polsce
przedstawicielem nanerczowatych jest
uprawiany tu jako drzewo ozdobne
sumak octowiec.

  Główni przedstawiciele i ich cechy morfologiczne

Rodzina nanerczowatych to w większości nieduże drzewa i krzewy liściaste związane z ciepłym klimatem. Występują one głównie w strefach tropikalnej i subtropikanej, choć niektóre gatunki rosną także w strefie umiarkowanej. Wiele roślin należących do rodziny, jak na przykład mango (Mangifera), nerkowiec (inaczej nanercz - Anacardium) czy pistacja (Pistacia), jest znanych przede wszystkim ze swoich wyjątkowo smacznych owoców. Inne, jak sumak (Rhus), są popularnymi roślinami ozdobnymi. W Polsce żaden drzewiasty gatunek rodziny nanerczowatych nie występuje naturalnie, natomiast zdecydowanie najczęściej uprawiany jest tu sumak octowiec (Rhus typhina) - niezwykle popularne, małe drzewko ozdobne. Czasami można też spotkać w uprawie perukowca podolskiego (Cotinus coggygria). Ten niewielki krzew o zaokrąglonej koronie i jajowatych, całobrzegich liściach wyróżnia się przede wszystkim dużymi i niezwykle puszystymi, kulistawymi w kształcie kwiatostanami przypominającymi perukę (stąd nazwa rodzaju).

Liście nanerczowatych są pierzasto złożone lub pojedyncze (czasem palczaste), ustawione skrętolegle, sezonowe lub zimotrwałe. Zebrane w wiechy drobne kwiaty mają przeważnie 5-płatkowy okwiat. Owocem jest pestkowiec lub orzeszek. Pozostałe cechy zależne od rodzaju i gatunku.
Uwaga! Niektóre gatunki z rodziny nanerczowatych (m.in. należące do rodzaju sumak) wykazują mocno alergiczne działanie w związku z wytwarzaną przez nie substancją o nazwie ang. urushiol. Przykładem może być sumak jadowity (Rhus toxicodendron) - roślina ozdobna zawierająca sok powodujący bardzo bolesne oparzenia.