ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2013-06-30

Jak w ciągu roku rozwijają się kolejne drzewa - marzec

Licznik odwiedzin:

 Marzec

W marcu budzą się do życia pierwsze (po leszczynach) drzewa i krzewy. Większość z nich w tym miesiącu zakwita, choć u niektórych gatunków rozwijają się też liście.

/ →→

Około połowy marca przychodzi czas na kwitnienie
wierzb i topól. Jajowate "bazie" (kotki męskie) wierzby iwy
(po lewej) oraz długie, zwisające kotki męskie osiki (po prawej)
stanowią bodaj najbardziej charakterystyczny element krajobrazu
w połowie marca. Tak jak w przypadku wielu innych drzew
o rozdzielnopłciowych kwiatach, najpierw zakwitają zazwyczaj
męskie kwiatostany wierzb i topól. Kwiaty żeńskie kwitną
nieco później, często dopiero wraz z przekwitaniem męskich.

→→→
W połowie marca zakwitają kwiaty olsz
(na zdj. kotki męskie olszy czarnej).

Rozwijające się liście bzu czarnego
Jednym z pierwszych drzew
(krzewów) rozwijających liście
na wiosnę jest bez czarny
.
W sprzyjających warunkach
mogą się one zacząć pojawiać
już w połowie marca
(rosną jednak powoli, przeważnie
co najmniej do połowy kwietnia).
Wierzba płacząca
Kiedy około połowy marca niektóre wierzby i topole kwitną w najlepsze,
pąki kwiatowe wierzby płaczącej dopiero się otwierają. Co ważne, wraz
z pąkami zaczynają się rozwijać młode liście. W połączeniu z długimi, jaskrawo-
żółtymi pędami wystarczy to, aby wierzba płacząca już w połowie marca
zdecydowanie wyróżniała się z otoczenia. Mimo, że liście rozwijają się wolno
(czasami aż do połowy kwietnia), ich pojawianie się już w połowie marca
może zaskakiwać zważywszy na fakt, że wierzba płacząca jest równocześnie
drzewem najpóźniej tracącym liście na zimę!

Kwiaty klona srebrzystego
Około połowy marca zakwitają
kwiaty klona srebrzystego.
Rozwijające się kwiatostany klona jesionolistnego Rozwijające się kwiaty wiązu górskiego Zakwitające kwiaty derenia jadalnego
W 2. połowie marca pojawiają się liczne kwiatostany męskie klona jesionolistnego (po lewej) oraz
kwiaty wiązów (w tym wiązu górskiego - w środku). Wtedy też niezwykle efektownie zakwita dereń jadalny
(po prawej), którego jaskrawożółte kwiaty należą do najpiękniejszych
na przełomie zimy i wiosny.

Forsycja pośrednia Kwiaty forsycji pośredniej
Zakwitnięcie pod koniec marca krzewów forsycji wyznacza umowny początek wiosny.


Ligustr pospolity Także pod koniec marca
zaczynają się rozwijać liście
ligustra pospolitego ()
i tawuły van Houtte'a ().
Tawuła van Houtte'a - młode liście
Kotki męskie topoli kanadyjskiej Na przełomie marca
i kwietnia
zakwitają kwiaty
większości topól () oraz
wiązu szypułkowego ().
Rozwijające się kwiaty wiązu szypułkowego