ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2013-06-30
Systematyka:
ROŚLINY / NACZYNIOWE / NASIENNE / OKRYTONASIENNE / (ROSOPSIDA) / OLIWKOWCE / OLIWKOWATE
Licznik odwiedzin:
Zawiera relatywnie dużą ilość gatunków (bardzo) światłolubnych Zawiera relatywnie dużą ilość gatunków (bardzo) mało higrolubnych Zawiera relatywnie dużą ilość gatunków (bardzo) wrażliwych na mróz
RODZINA
OLIWKOWATE
(OLEACEAE)
ang. OLIVE FAMILY
Zawiera:
ok. 600 gatunków
w tym rodzimych w Polsce:
2
Rodzaje:
Oliwka (Olea)
Jesion (Fraxinus)
Lilak (Syringa)
Forsycja (Forsythia)
Jaśmin (Jasminum)
Ligustr (Ligustrum)
...


█ Zapraszam na swoją nową stronę Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych (https://www.rpdp.hostingasp.pl), na której znajdą Państwo najbardziej aktualne dane dotyczące rekordowych drzew w Polsce. Strona ma charakter otwarty - każdy może się zarejestrować i po zalogowaniu dodawać do bazy "swoje" drzewa wraz z ich pomiarami oraz zdjęciami. Bez zalogowania program pracuje w trybie "tylko odczyt" - dodawanie wpisów (także ich modyfikacja i usuwanie) nie jest możliwe, jednak bez przeszkód można przeglądać zgromadzone w bazie dane.

  Systematyka 

Jedyna rodzina rzędu oliwkowców (Oleales). Obejmuje około 30 rodzajów, w tym około 600 gatunków.

  Główni przedstawiciele i ich cechy morfologiczne

Rodzina oliwkowatych obejmuje drzewa i krzewy liściaste, w tym prymitywne pnącza. Występują one przede wszystkim w strefach tropikalnej i subtropikalnej. Na ogół są to rośliny sadownicze, użytkowe albo typowo ozdobne. Wiele gatunków posiada bardzo duże znaczenie w gospodarce. Przykładem jest oliwka (Olea), z której owoców na ogromną, przemysłową skalę produkuje się jedne z najcenniejszych olejów. Duże znaczenie przemysłowe ma także wartościowe drewno wielu gatunków jesiona (Fraxinus). Z kolei gatunki lilaka (Syringa), ligustru (Ligustrum), forsycji (Forsythia) i jaśminu (Jasminum) należą do najczęściej uprawianych krzewów ozdobnych. Rodzimymi w Polsce przedstawicielami oliwkowatych są jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) i ligustr pospolity (Ligustrum vulgare). Ponadto w uprawie jako introdukowane krzewy ozdobne często można spotkać lilaka pospolitego (Syringa vulgaris), forsycję pośrednią (Forsythia intermedia) i różne gatunki jaśmina. Z obcych, nie uprawianych u nas roślin najbardziej znana jest oliwka.
█ Oliwka europejska (Olea europaea) jest uważana za najstarszą roślinę użytkową na świecie. W Egipcie jest ona uprawiana od co najmniej 5500 lat. Drzewo to występuje w regionie śródziemnomorskim i dożywa setek, a czasami nawet ponad tysiąc lat.

Oliwka europejska Oliwka europejska Oliwka europejska - liść
Najważniejszym przedstawicielem rodziny oliwkowatych jest rodzaj oliwka, w tym przedstawiona na zdjęciach oliwka europejska.
To długowieczne drzewo jest uważane za najstarszą uprawianą przez człowieka roślinę użytkową. Pod względem pokroju
i kształtu liści oliwka europejska przypomina nieco naszą rodzimą wierzbę.
Wśród oliwkowatych występują rośliny
o zróżnicowanych rozmiarach:
od niewielkich krzewów jak ligustr i forsycja,
poprzez większe krzewy oraz niewielkie drzewa
jak lilak aż do bardzo wysokich i okazałych drzew,
takich jak jesion wyniosły (obok po prawej).Ligustr pospolity Forsycja pośrednia
Jesion wyniosly
Lilak pospolity
Lilak pospolity - kwiaty
Lilak pospolity
Forsycja pośrednia - kwiaty
Forsycja pośrednia
Jesion wyniosły - kwiaty
Jesion wyniosły

Liście oliwkowatych są pojedyncze lub nieparzystopierzaste, zwykle ustawione naprzeciwlegle. Obupłciowe (rzadziej rozdzielnopłciowe, rozmieszczone dwupiennie) kwiaty są przeważnie duże i atrakcyjne, z podwójnym, 4-krotnym okwiatem (działki kielicha i płatki korony zwykle zrośnięte), dwupręcikowe (jednym z wyjątków jest rodzaj jesion, którego główne gatunki mają bardzo drobne i niepozorne kwiaty, najczęściej pozbawione płatków korony lub nawet zupełnie nie posiadające okwiatu). Pozostałe cechy morfologiczne są zależne od rodzaju i gatunku.


Oliwkowate wyróżniają się efektownymi kwiatami
(z wyj. jesiona).