ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2014-07-03

4.4.A Rekordy poszczególnych gatunków w Polsce

Licznik odwiedzin:

W poniższych tabelach zebrano aktualne rekordy wysoko¶ci, grubo¶ci pnia oraz wieku poszczególnych gatunków drzew w Polsce. Uwzględniono przy tym wył±cznie żyj±ce obecnie osobniki i ich potwierdzone pomiary (ze stosunkowo pewnych Ľródeł). Kolory oznaczaj± odpowienio: pomiary wykonane (na terenie BPN) przez Tomasza Niechodę (TN) i pomiary wykonane przez autora strony Piotra Gacha (PG). Technika pomiarów (stosowana m.in. przez autora strony) została szczegółowo opisana w artykule Pomiary. Dane podzielono na trzy kategorie:

Wysoko¶ć
Grubo¶ć pnia (obwód/¶rednica)
Wiek

Zapraszam również na swoj± stronę Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych (https://www.rpdp.hostingasp.pl), na której znajd± Państwo najbardziej aktualne dane dotycz±ce rekordowych drzew w Polsce. Strona ma charakter otwarty - każdy może się zarejestrować i po zalogowaniu dodawać do bazy "swoje" drzewa wraz z ich pomiarami oraz zdjęciami. Bez zalogowania program pracuje w trybie "tylko odczyt" - dodawanie wpisów (także ich modyfikacja i usuwanie) nie jest możliwe, jednak bez przeszkód można przegl±dać zgromadzone w bazie dane.

4.4.A.1. Wysoko¶ć

Lp Gatunek Wyso-
ko¶ć
(m)
Pomiar Lokalizacja Uwagi
Jodła pospolita
(Abies alba)
60 1906, ta¶ma POLSKA
¶l±skie / suski / Zawoja / Zawoja
Gruba Jodła
Najwyższe polskie drzewo wszechczasów!
Obw. pnia: 6.76m, wiek: ~600 lat(a).
¬r.: Wikipedia.
Zobacz opis i zdjęcia.
¦wierk pospolity
(Picea abies)
53 ta¶ma POLSKA
¶l±skie / cieszyński / Istebna / Istebna-Bukowiec
¦wierk Andersona
Najwyższy notowany w historii ¶wierk w Polsce.
¬r.: POLSKIE DRZEWA, SŁAWNE DRZEWA WOJEWÓDZTWA SLˇSKIEGO - A. Żukowski, Wikipedia.
1 ¦wierk pospolity
(Picea abies)
51.8 PG, 2012, laser POLSKA
¶l±skie / żywiecki / Rajcza / Rycerka Górna
NAJWYŻSZE DRZEWO W POLSCE!
Obw. pnia: 3.14m.
Zobacz opis i zdjęcia.
2 Jodła pospolita
(Abies alba)
51 POLSKA
małopolskie / nowos±decki / Łabowa / Łabowiec

¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
3 Daglezja zielona
(Pseudotsuga menziesii menzesii)
49.4 PG, 2014, laser POLSKA
zachodniopomorskie / koszaliński / Sianów / Karnieszewice
Jest to najwyższa znana autorowi Rejestru daglezja w Polsce.) not_same_as(1138) not_same_as(54
Obw. pnia: 2.94m.
Zobacz opis i zdjęcia.
4 Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
45.2 TN, 2014, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Najwyższe notowane obecnie drzewo li¶ciaste w Polsce.
Obw. pnia: 4.26m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
5 Jodła olbrzymia
(Abies grandis)
45 KB, 2013, laser POLSKA
zachodniopomorskie / gryfiński / Stare Czarnowo / Glinna

Obw. pnia: 4.56m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
6 Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)
44.4 TN, 2012, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża

Obw. pnia: 3.42m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
7 D±b szypułkowy
(Quercus robur)
43.6 TN, 2011, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
D±b Agnieszki
Najwyższy d±b szypułkowy w Europie.
Obw. pnia: 3.87m, wiek: ~182 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
Topola osika
(Populus tremula)
42 TN, 2011, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Za życia najwyższa osika w Polsce.
Obw. pnia: 3m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
8 Topola osika
(Populus tremula)
41.4 TN, 2011, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Najwyższa osika w Polsce.
Obw. pnia: 2.26m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
9 Modrzew polski
(Larix polonica)
40 POLSKA
¶więtokrzyskie / kielecki / Nowa Słupia / Cz±stków

Obw. pnia: 4.34m, wiek: ~311 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
10 Olsza czarna
(Alnus glutinosa)
40 TN, 2013, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Najwyższa znana olsza czarna w Polsce.
Obw. pnia: 3.23m, wiek: ~102 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
11 Topola bujna/niekłańska
(Populus x canadensis ''''Robusta'''')
40 PG, 2014, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków
Najwyższe znane autorowi Rejestru drzewo li¶ciaste
(i drugie w ogóle) rosn±ce na terenie zurbanizowanym w Polsce.
) not_same_as(99
Obw. pnia: 3.27m.
Zobacz opis i zdjęcia.
12 Modrzew europejski
(Larix decidua)
39.9 PG, 2013, laser POLSKA
¶l±skie / żywiecki / M.Żywiec / Żywiec
Topola biała
(Populus alba)
39.5 PG, 2009, klinometr POLSKA
lubelskie / puławski / Puławy / Puławy

Obw. pnia: 5.92m.
Zobacz opis i zdjęcia.
13 Klon zwyczajny
(Acer platanoides)
38.8 TN, 2014, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Najwyższy klon zwyczajny w Polsce.
Obw. pnia: 2.75m, wiek: ~121 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
14 Topola biała
(Populus alba)
39.3 PG+AW+KB, 2015, laser POLSKA
łódzkie / zgierski / Aleksandrów Łódzki / Bełdów

Obw. pnia: 6.83m.
Zobacz opis i zdjęcia.
15 Buk pospolity
(Fagus sylvatica)
38.5 PG, 2015, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / Krzeszowice / Krzeszowice
16 Wi±z górski
(Ulmus glabra)
38.4 TN, 2011, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża

Obw. pnia: 4.16m, wiek: ~202 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
17 Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
37.8 TN, 2011, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Najwyższa znana brzoza w Polsce.
Obw. pnia: 2.06m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
18 Topola czarna
(Populus nigra)
37.5 PG, 2014, laser POLSKA
mazowieckie / sochaczewski / Brochów / Kromnów
Topola Kromnowska
Obw. pnia: 8.21m.
Zobacz opis i zdjęcia.
19 Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
37.2 TN, 2011, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Najwyższa notowana obecnie lipa w Polsce.
Obw. pnia: 3.94m.
¬r.: Puszcza Białowieska.
20 Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)
37 PG, 2014, laser POLSKA
¶l±skie / chorzowski / Chorzów / Chorzów
21 Lipa szerokolistna
(Tilia platyphyllos)
36.5 PG, 2015, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / Krzeszowice / Krzeszowice
22 Sosna wejmutka
(Pinus strobus)
35.8 PG, 2013, laser POLSKA
¶l±skie / żywiecki / M.Żywiec / Żywiec

Obw. pnia: 3.39m.
23 Topola włoska
(Populus nigra ''''Italica'''')
35.7 PG, 2014, laser POLSKA
zachodniopomorskie / kamieński / Międzyzdroje / Lubin
Jest to prawdopodobnie najwyższa topola włoska w Polsce.
Obw. pnia: 2.27m.
Zobacz opis i zdjęcia.
24 Platan klonolistny
(Platanus x hispanica)
35 PG, 2014, laser POLSKA
zachodniopomorskie / gryfiński / Chojna / Chojna
Platan Olbrzym
2. najgrubsze drzewo w Polsce.
Obw. pnia: 10.66m, wiek: ~287 lat(a).
¬r.: http://www.chojna.pl/strony/menu/121.dhtml, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, Wikipedia.
Zobacz opis i zdjęcia.
25 Grab pospolity
(Carpinus betulus)
34.2 TN, 2011, laser POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża
Najwyższy grab w Polsce.
Obw. pnia: 1.57m, wiek: ~62 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
26 Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
34 PG, 2015, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / Krzeszowice / Krzeszowice
27 Tulipanowiec amerykański
(Liriodendron tulipifera )
32 PG, 2014, laser POLSKA
dolno¶l±skie / jaworski / Męcinka / Sichów
Prawdopodobnie najgrubszy tulipanowiec w Polsce.
Obw. pnia: 5m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
28 Wi±z szypułkowy
(Ulmus laevis)
32 PG, 2013, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków

Obw. pnia: 4.32m.
29 D±b bezszypułkowy
(Quercus petraea)
32 PG, 2011, laser POLSKA
opolskie / opolski / Turawa / Turawa

Obw. pnia: 5.87m, wiek: ~402 lat(a).
¬r.: href="http://miasta.gazeta.pl/opole/1,35107,6948793,Dab_turawski__nasz_390_latek.html.
Zobacz opis i zdjęcia.
30 Kasztanowiec pospolity
(Aesculus hippocastanum)
31 POLSKA
warmińsko-mazurskie / elbl±ski / Milejewo / Jagodnik

Obw. pnia: 4.36m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
31 Orzesznik pięciolistkowy
(Carya ovata)
30 KB, 2013, laser POLSKA
zachodniopomorskie / gryfiński / Stare Czarnowo / Glinna

Obw. pnia: 3.25m, wiek: ~181 lat(a).
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
32 ¦wierk kłuj±cy / ¶wierk srebrny
(Picea pungens)
30 PG, 2014, laser POLSKA
¶l±skie / żywiecki / M.Żywiec / Żywiec
Najwyższy znany autorowi okaz ¶wierka kłuj±cego w Polsce.
33 Magnolia drzewiasta
(Magnolia acuminata)
29 KB, 2013, laser POLSKA
małopolskie / wielicki / Wieliczka / ¦ledziejowice
Jest to prawdopodobnie najgrubsza (i być może najwyższa) magnolia w Polsce.
Obw. pnia: 3.85m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
34 Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)
28.4 PG, 2014, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków
35 Mamutowiec olbrzymi
(Sequoiadendron giganteum)
28 KB, 2013, laser POLSKA
dolno¶l±skie / dzierżoniowski / Niemcza / Niemcza

Obw. pnia: 3.56m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
36 Wi¶nia ptasia, czere¶nia
(Prunus / Cerasus avium)
28 POLSKA
podkarpackie / jasielski / Krempna / Myscowa
Najwyższa czere¶nia w Polsce?
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
37 Buk pospolity odm. czerwonolistna
(Fagus sylvatica ''''Atropunicea'''')
28 PG, 2013, laser POLSKA
¶l±skie / raciborski / Rudnik / Strzybnik

Obw. pnia: 6.9m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
38 Orzech czarny
(Juglans nigra)
27.5 KB, 2013, laser POLSKA
opolskie / brzeski / Lubsza / Rogalice
Prawdopodobnie najgrubszy orzech czarny w Polsce.
Obw. pnia: 5.45m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
39 Kłęk kanadyjski
(Gymnocladus dioica)
26.6 PG, 2012, laser POLSKA
¶więtokrzyskie / buski / Busko-Zdrój / Busko-Zdrój
Najgrubszy znany autorowi kłęk w Polsce.
Obw. pnia: 3.81m.
40 Topola Maksymowicza
(Populus maximowiczii)
25.3 PG, 2012, laser POLSKA
¶l±skie / gliwicki / Rudziniec / Chechło

Obw. pnia: 3.37m.
Zobacz opis i zdjęcia.
41 Cypry¶nik błotny
(Taxodium distichum)
25 KB, 2012, laser POLSKA
wielkopolskie / poznański / Kórnik / Kórnik
Najgrubszy i najstarszy przedstawiciel gatunku w Polsce.
Obw. pnia: 5.08m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
42 Topola Simona, Topola chińska
(Populus simonii)
25 PG, 2014, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków

Obw. pnia: 3.92m.
Zobacz opis i zdjęcia.
43 Żywotnik olbrzymi
(Thuja plicata)
24.8 PG, 2014, laser POLSKA
pomorskie / gdański / M. Gdańsk / Gdańsk

Obw. pnia: 3.9m.
44 Jarz±b brekinia
(Sorbus torminalis)
23 POLSKA
kujawsko-pomorskie / grudzi±dzki / RogoĽno / Dusocin
Najgrubszy jarz±b na terenie Lasów Państwowych.
Obw. pnia: 1.15m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
45 Perełkowiec japoński
(Styphnolobium japonicum)
21.6 PG, 2013, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków

Obw. pnia: 2.8m.
46 Leszczyna turecka
(Corylus colurna)
18.8 PG, 2012, laser POLSKA
¶l±skie / zabrzański / Zabrze / Zabrze

Obw. pnia: 2.99m, wiek: ~81 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Zobacz opis i zdjęcia.
47 Kasztan jadalny
(Castanea sativa)
18 PG, 2012, laser POLSKA
¶l±skie / tarnogórski / Tarnowskie Góry / Tarnowskie Góry

Obw. pnia: 8.46m, wiek: ~427 lat(a).
Zobacz opis i zdjęcia.
48 Cis pospolity
(Taxus baccata)
16 POLSKA
¶l±skie / tarnogórski / Kalety / Jędrysek
Najgrubszy cis na terenie Lasów Państwowych.
Obw. pnia: 2.14m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
Jałowiec pospolity
(Juniperus communis)
13.7 POLSKA
warmińsko-mazurskie / szczycieński / Szczytno / Lipowiec

Obw. pnia: 2.05m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, POLSKIE DRZEWA.
49 Bez czarny
(Sambucus nigra)
9.5 PG, 2014, laser POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków

Obw. pnia: 1.1m.
Zobacz opis i zdjęcia.
50 Jarz±b pospolity
(Sorbus aucuparia)
0 POLSKA
¶l±skie / cieszyński / Brenna / Brenna

Obw. pnia: 1.95m.

█ Warto¶ci podane bez wyszczególnienia techniki pomiaru należy traktować jako bardzo przybliżone. Największa dokładno¶ć dotyczy pomiarów z wykorzystaniem opuszczanej z wierzchołka drzewa ta¶my mierniczej (bł±d rzędu kilku cm), nieco mniejsza pomiarów wykonywanych dalmierzem laserowym (bł±d do 5%), jeszcze mniejsza pomiarów z użyciem klinometru (10%), najmniejsza - pomiarów bez specjalnego przyrz±du, np. bazuj±cych na wykorzystaniu metod trygonometr. (20%). Najbardziej wiarygodne wyniki pomiarów zostały pogrubione; przyjęto, że s± to: 1.) pomiary z użyciem ta¶my lub dalmierza laserowego, 2.) pomiary z użyciem klinometru i okre¶lon± osob± dokonuj±c± pomiaru i/lub rokiem pomiaru, 3.) pomiary pochodz±ce z wyj±tkowo zaufanych Ľródeł lub potwierdzone w wielu niezależnych Ľródłach.

L e g e n d a:
Osoby lub instytucje dokonuj±ce pomiarów: BM = Barbara Mirek, DB = Doug Bidlack, JP = Jeroen Pater, JPh = Jeroen Philippona, ChA = Chris Atkins, KB = Krzysztof Borkowski, KR = Kouta Räsänen, KW = Katarzyna Węgrzyn, LFE = Landesforstanstalt Eberswalde, LG = Leo Goudzwaard, MS = Michael Spraggon, MSz = Marcin Szczotka, MT = Michael Taylor, MTe = Mark Tansley, NK = Nardo Kaandorp, MV = Mario Vaden, HvM = Han van Meegeren, PG = Piotr Gach, SDW = Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, SUK = Studenci Universytetu Karlsruhe, TN = Tomasz Niechoda, TROBI = Tree Register of the British Isles, WB = Will Blozan.
Metody pomiarowe: ta¶ma = ta¶ma miernicza (opuszczana z wierzchołka drzewa lub pomiar leż±cego drzewa), laser = dalmierz laserowy (najcz. Nikon Forestry 550), klinometr = klinometr (najcz. SUUNTO lub SILVA).
¬ródła: POLSKIE DRZEWA = POLSKIE DRZEWA Krzysztof Borkowski, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE = NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE Cezary Pacyniak 1992, DRZEWA KRZEWY = Wielka encyklopedia DRZEWA KRZEWY J. H. Reichholf i G. Steinbach, JPh = Jeroen Philippona, Wikipedia = http://pl.wikipedia.org, Puszcza Białowieska = http://drzewa.puszcza-bialowieska.eu (Tomasz Niechoda), Tall trees = http://bomeninfo.nl/tall%20trees.htm (Jeroen Philippona), Przegl±d le¶niczy = http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html i http://www.przegladlesniczy.com.pl/konkurs_wyniki.html, Las Rysia eRysia = http://dzieci.erys.pl/lesnoteka/najgrubsze_drzewa, Drzewa Polski = http://www.drzewapolski.pl.
Pozostałe skróty: zas. - zasadzone, kiełk. - wykiełkowało, odkr. - odkryte, + - koniec życia4.4.A.2. Grubo¶ć pnia

Lp Gatunek Obwód
(¶rednica)
pnia (m)
Pień (krot-
no¶ć)
Pomiar Lokalizacja Uwagi
D±b szypułkowy
(Quercus robur)
10.75
(3.42)
1 PG, 2009 POLSKA
lubuskie / zielonogórski / Zabór / Mielno
D±b Napoleon
Do 2010 r. najgrubsze polskie drzewo o pojedynczym pniu.
Wiek: ~650 lat(a).
Zobacz opis i zdjęcia.
1 Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
10.77
(3.43)
1->M PG, 2015 POLSKA
¶l±skie / częstochowski / D±browa Zielona / Cielętniki
Najgrubsze (choć wielopniowe) drzewo w Polsce.
Wys.: 29.4m, wiek: ~532 lat(a).
¬r.: Wikipedia.
Zobacz opis i zdjęcia.
2 Platan klonolistny
(Platanus x hispanica)
10.66
(3.39)
1->3? PG, 2014 POLSKA
zachodniopomorskie / gryfiński / Chojna / Chojna
Platan Olbrzym
2. najgrubsze drzewo w Polsce.
Wys.: 35m, wiek: ~287 lat(a).
¬r.: http://www.chojna.pl/strony/menu/121.dhtml, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, Wikipedia.
Zobacz opis i zdjęcia.
Topola biała
(Populus alba)
10.53
(3.35)
1->3? PG, 2009 POLSKA
mazowieckie / warszawski zachodni / Leszno / Leszno

Wiek: ~325 lat(a).
¬r.: Wikipedia.
Zobacz opis i zdjęcia.
3 D±b szypułkowy
(Quercus robur)
10.07
(3.21)
1 PG, 2013 POLSKA
dolno¶l±skie / polkowicki / Przemków / Piotrowice
D±b Chrobry
Najgrubszy i chyba najbardziej monumentalny d±b w Polsce,
także 3. największe objęto¶ciowo drzewo w Europie.
Wiek: ~752 lat(a).
¬r.: Wikipedia, internet.
Zobacz opis i zdjęcia.
4 Topola biała
(Populus alba)
9.06
(2.88)
1->3 PG, 2014 POLSKA
pomorskie / malborski / Stare Pole / Królewo
Najgrubsza polska topola.
Wys.: 33.8m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
5 Topola czarna
(Populus nigra)
9.03
(2.87)
1 KB, 2013 POLSKA
kujawsko-pomorskie / bydgoski / D±browa Chełmińska / Ostromecko
Najgrubsza topola w Polsce.
Wys.: 30m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
6 Wi±z szypułkowy
(Ulmus laevis)
8.87
(2.82)
1 2013 POLSKA
lubuskie / kro¶nieński / Gubin / Komorów
Wi±z Mieszko / WiedĽmin
Najokazalszy wi±z szypułkowy w Europie.
Wys.: 18m, wiek: ~455 lat(a).
¬r.: POLSKIE DRZEWA, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, Drzewa Polski, Wikipedia.
7 Lipa szerokolistna
(Tilia platyphyllos)
8.74
(2.78)
1 PG, 2013 POLSKA
małopolskie / nowos±decki / Ł±cko / Czarny Potok
Najgrubsza lipa szerokolistna w Polsce.
Wiek: ~507 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, Wikipedia, POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
8 Kasztan jadalny
(Castanea sativa)
8.46
(2.69)
M? KB, 2013 POLSKA
¶l±skie / tarnogórski / Tarnowskie Góry / Tarnowskie Góry

Wys.: 18m, wiek: ~427 lat(a).
Zobacz opis i zdjęcia.
9 Wierzba krucha
(Salix fragilis)
7.91
(2.52)
1 PG, 2013 POLSKA
¶l±skie / wodzisławski / M.Wodzisław / Wodzisław ¦l±ski
Wierzba Kazimiera
Wys.: 20.5m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
10 Wierzba biała
(Salix alba)
7.85
(2.5)
2 KB, 2012 POLSKA
lubuskie / zielonogórski / Sulechów / Niekarzyn
Wierzba Rokita
Najgrubsza wierzba na terenie Lasów Państwowych.
Wys.: 24m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA, Las Rysia eRysia, Przegl±d le¶niczy, Wikipedia.
11 Buk pospolity
(Fagus sylvatica)
7.64
(2.43)
9 KB, 2012 POLSKA
zachodniopomorskie / goleniowski / Nowogard / Olszyca
Buk Dziewięć Buków
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
12 Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
7.56
(2.41)
1 KB, 2013 POLSKA
podkarpackie / przemyski / Stubno / Kalników
Jeden z najbardziej okazałych jesionów w Polsce.
Wys.: 29m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
13 Topola kanadyjska
(Populus x canadensis)
7.48
(2.38)
1->3 KB, 2012 POLSKA
lubuskie / zielonogórski / Zielona Góra / Zielona Góra

Wys.: 32m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
14 Topola bujna/niekłańska
(Populus x canadensis ''''Robusta'''')
7.24
(2.3)
1 PG, 2013 POLSKA
¶l±skie / gliwicki / Gierałtowice / Chudów

Wys.: 31.5m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
15 Topola holenderska
(Populus x canadensis ''''Marilandica'''')
7.24
(2.3)
1->2? PG, 2014 POLSKA
łódzkie / łódzki / ŁódĽ / ŁódĽ

Wys.: 32.2m.
Zobacz opis i zdjęcia.
16 Lipa krymska
(Tilia x euchlora)
7.16
(2.28)
1 PG, 2013 POLSKA
¶l±skie / gliwicki / Gierałtowice / Przyszowice
Lipa Witosław
Zapewne jedna z najgrubszych lip krymskich w Polsce.
Zobacz opis i zdjęcia.
17 Buk pospolity odm. czerwonolistna
(Fagus sylvatica ''''Atropunicea'''')
6.9
(2.2)
1 PG, 2013 POLSKA
¶l±skie / raciborski / Rudnik / Strzybnik

Wys.: 28m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
Jodła pospolita
(Abies alba)
6.76
(2.15)
1 1906 POLSKA
¶l±skie / suski / Zawoja / Zawoja
Gruba Jodła
Najwyższe polskie drzewo wszechczasów!
Wys.: 60m, wiek: ~600 lat(a).
¬r.: Wikipedia.
Zobacz opis i zdjęcia.
18 Wi±z polny
(Ulmus minor)
6.75
(2.15)
2? POLSKA
wielkopolskie / złotowski / Krajenka / Dobrzyca
Najgrubszy klon polny na terenie Lasów Państwowych.
¬r.: Las Rysia eRysia.
19 Wi±z górski
(Ulmus glabra)
6.45
(2.05)
? POLSKA
małopolskie / limanowski / NiedĽwiedĽ / Poręba Wielka

Wiek: ~422 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, http://ow_chelm.pttk.pl/index/odznaki/od15z.pdf.
20 D±b bezszypułkowy
(Quercus petraea)
6.37
(2.03)
1->4 PG, 2011 POLSKA
łódzkie / rawski / Rawa Mazowiecka / Podlas
D±b Cztery Dęby
Wys.: 31.5m.
Zobacz opis i zdjęcia.
21 Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
6.21
(1.98)
2 POLSKA
wielkopolskie / czarnkowsko-trzcianecki / Krzyż Wielkopolski / Przesieki
Klon Hansa Paasche
Najgrubszy klon jawor na terenie Lasów Państwowych.
Wys.: 25m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
22 Grusza polna
(Pyrus pyraster)
6.2
(1.97)
4 KB, 2013 POLSKA
mazowieckie / ciechanowski / Ciechanów / Rutki-Borki

Wys.: 13m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
23 Skrzydłorzech kaukaski
(Pterocarya fraxinifolia)
5.72
(1.82)
? PG, 2014 POLSKA
zachodniopomorskie / my¶liborski / Barlinek / Dzikowo

¬r.: http://mysliborz.fm.interia.pl/pow/bar/bar8.htm.
24 Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)
5.68
(1.81)
1->5 POLSKA
lubuskie / zielonogórski / Sulechów / Górki Małe
Sosna Rzepicha
Wys.: 27m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
25 Daglezja zielona
(Pseudotsuga menziesii)
5.58
(1.78)
2 KB, 2012 POLSKA
zachodniopomorskie / ¶widwiński / ¦widwin / Lekowo

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
26 Klon zwyczajny
(Acer platanoides)
5.5
(1.75)
1 KB, 2013 POLSKA
pomorskie / kartuski / Sulęczyno / Sulęczyno
Najgrubszy klon zwyczajny w Polsce.
Wys.: 26m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA, Las Rysia eRysia.
27 Kasztanowiec pospolity
(Aesculus hippocastanum)
5.48
(1.74)
1 PG, 2014 POLSKA
dolno¶l±skie / jaworski / Jawor / Jawor
Prawdopodobnie najgrubszy kasztanowiec w Polsce.
Wys.: 28.6m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
28 Orzech czarny
(Juglans nigra)
5.45
(1.73)
1 KB, 2013 POLSKA
opolskie / brzeski / Lubsza / Rogalice
Prawdopodobnie najgrubszy orzech czarny w Polsce.
Wys.: 27.5m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
29 Wierzba płacz±ca
(Salix alba ''''Tristis'''')
5.4
(1.72)
1->2 POLSKA
dolno¶l±skie / jeleniogórski / Jelenia Góra / Jelenia Góra

Wiek: ~193 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
30 Żywotnik olbrzymi
(Thuja plicata)
5.32
(1.69)
1->3? KB, 2012 POLSKA
lubuskie / drezdenecko-strzelecki / Drezdenko / Kle¶no
Prawdopodobnie najgrubszy żywotnik w Polsce.
Wys.: 23m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA, Las Rysia eRysia.
31 Sosna wejmutka
(Pinus strobus)
5.3
(1.69)
1 KB, 2013 POLSKA
opolskie / namysłowski / Pokój / Pokój

Wys.: 33m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA, Las Rysia eRysia.
32 Jodła pospolita
(Abies alba)
5.19
(1.65)
1 2013 POLSKA
podkarpackie / leski / Baligród / Baligród

Wys.: 35m.
33 Klon srebrzysty
(Acer saccharinum)
5.18
(1.65)
1 KB, 2013 POLSKA
wielkopolskie / ko¶ciański / Ko¶cian / Ko¶cian
34 Cypry¶nik błotny
(Taxodium distichum)
5.08
(1.62)
1 KB, 2012 POLSKA
wielkopolskie / poznański / Kórnik / Kórnik
Najgrubszy i najstarszy przedstawiciel gatunku w Polsce.
Wys.: 25m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
35 Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)
5.07
(1.61)
1? POLSKA
lubuskie / zielonogórski / Sulechów / Łęgowo
Najgrubsza robinia akacjowa na terenie Lasów Państwowych; prawdopodobnie także w całej Polsce.
Wys.: 20m.
¬r.: Las Rysia eRysia, Wikipedia.
36 Modrzew polski
(Larix polonica)
5.02
(1.6)
1? POLSKA
¶więtokrzyskie / kielecki / Nowa Słupia

Wiek: ~361 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
37 Tulipanowiec amerykański
(Liriodendron tulipifera )
5
(1.59)
1 PG, 2014 POLSKA
dolno¶l±skie / jaworski / Męcinka / Sichów
Prawdopodobnie najgrubszy tulipanowiec w Polsce.
Wys.: 32m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
38 Modrzew europejski
(Larix decidua)
4.91
(1.56)
1 PG, 2014 POLSKA
pomorskie / wejcherowski / Wejcherowo / Zbychowo
Modrzew Zbyszko
Wys.: 25m, wiek: ~261 lat(a).
¬r.: POLSKIE DRZEWA, Las Rysia eRysia.
Zobacz opis i zdjęcia.
39 ¦wierk pospolity
(Picea abies)
4.87
(1.55)
1 TN, 2012 POLSKA
podlaskie / hajnowski / Białowieża / Białowieża

Wys.: 44.2m, wiek: ~162 lat(a).
¬r.: Puszcza Białowieska.
40 Olsza czarna
(Alnus glutinosa)
4.82
(1.53)
1->4 POLSKA
zachodniopomorskie / drawski / Złocieniec / W±sosz
Najgrubsza olsza na terenie Lasów Państwowych.
Wys.: 27m.
¬r.: Las Rysia eRysia, Przegl±d le¶niczy.
41 Klon polny
(Acer campestre)
4.64
(1.48)
1 KB, 2013 POLSKA
wielkopolskie / pleszewski / Dobrzyca / Dobrzyca
Jeden z najstarszych i najgrubszych klonów polnych w Polsce.
Wiek: ~326 lat(a).
¬r.: POLSKIE DRZEWA, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
42 Miłorz±b dwuklapowy
(Ginkgo biloba)
4.62
(1.47)
1->2 KB, 2013 POLSKA
mazowieckie / warszawski / M.Warszawa / Warszawa

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
43 Topola osika
(Populus tremula)
4.61
(1.47)
1 POLSKA
małopolskie / brzeski / Dębno / Jastew
Najgrubsza osika na terenie Lasów Państwowych.
Wys.: 35m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
44 Jodła olbrzymia
(Abies grandis)
4.56
(1.45)
1 KB, 2013 POLSKA
zachodniopomorskie / gryfiński / Stare Czarnowo / Glinna

Wys.: 45m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
45 Morwa biała
(Morus alba)
4.44
(1.41)
1 PG, 2014 POLSKA
lubuskie / zielonogórski / Sulechów / Sulechów
Najgrubsza morwa biała w Europie.
Wys.: 14.2m, wiek: ~259 lat(a).
¬r.: POLSKIE DRZEWA, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Zobacz opis i zdjęcia.
Jarz±b szwedzki
(Sorbus x intermedia)
4.4
(1.4)
1? POLSKA
pomorskie / wejcherowski / Gniewowo / Salino
Najgrubszy jarz±b szwedzki w Polsce.
Wiek: ~231 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
46 Grab pospolity
(Carpinus betulus)
4.36
(1.39)
1 PG, 2014 POLSKA
mazowieckie / warszawski / M.Warszawa / Warszawa
Grab ten jest prawdopodobnie najgrubszym przedstawicielem swojego gatunku w Polsce.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
47 Topola Simona, Topola chińska
(Populus simonii)
3.92
(1.25)
1 PG, 2014 POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków

Wys.: 25m.
Zobacz opis i zdjęcia.
48 Grusza pospolita
(Pyrus communis)
3.85
(1.23)
1 POLSKA
wielkopolskie / w±growiecki / Skoki / Sława Wielkopolska
Najgrubsza grusza na terenie Lasów Państwowych.
Wys.: 17.5m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
49 Magnolia drzewiasta
(Magnolia acuminata)
3.85
(1.23)
1 KB, 2013 POLSKA
małopolskie / wielicki / Wieliczka / ¦ledziejowice
Jest to prawdopodobnie najgrubsza (i być może najwyższa) magnolia w Polsce.
Wys.: 29m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
50 Kłęk kanadyjski
(Gymnocladus dioica)
3.81
(1.21)
1 PG, 2012 POLSKA
¶więtokrzyskie / buski / Busko-Zdrój / Busko-Zdrój
Najgrubszy znany autorowi kłęk w Polsce.
Wys.: 26.6m.
51 Topola szara
(Populus x canescens)
3.75
(1.19)
1 PG, 2014 POLSKA
podkarpackie / łańcucki / M. Łańcut / Łańcut
Prawdopodobnie najwyższe drzewo w Parku Zamkowym w Łańcucie.
Wys.: 33.6m.
52 Cis pospolity
(Taxus baccata)
3.61
(1.15)
1 KB, 2013 POLSKA
dolno¶l±skie / lwówecki / Wleń / Bystrzyca

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
53 Mamutowiec olbrzymi
(Sequoiadendron giganteum)
3.56
(1.13)
1 KB, 2013 POLSKA
dolno¶l±skie / dzierżoniowski / Niemcza / Niemcza

Wys.: 28m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
54 Wi¶nia ptasia, czere¶nia
(Prunus / Cerasus avium)
3.56
(1.13)
1->3 POLSKA
podkarpackie / jasielski / Krempna / Myscowa
Najgrubsza czere¶nia w Polsce.
Wys.: 22m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
55 Brzoza papierowa
(Betula papyrifera)
3.55
(1.13)
3? KB, 2013 POLSKA
lubelskie / zamojski / Zwierzyniec / Zwierzyniec

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
56 Orzech włoski
(Juglans regia)
3.51
(1.12)
1 PG, 2014 POLSKA
pomorskie / pucki / Puck / Celbowo
Jest to prawdopodobnie najgrubszy orzech włoski w Polsce.
Wys.: 17.2m, wiek: ~152 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Zobacz opis i zdjęcia.
57 Topola Maksymowicza
(Populus maximowiczii)
3.37
(1.07)
1 PG, 2012 POLSKA
¶l±skie / gliwicki / Rudziniec / Chechło

Wys.: 25.3m.
Zobacz opis i zdjęcia.
58 Jabłoń domowa ''''Cesarz Aleksander''''
(Malus domestica var. Alexander)
3.36
(1.07)
1 KB, 2013 POLSKA
wielkopolskie / poznański / Suchy Las / Biedrusko
Jest to prawdopodobnie najgrubsza jabłoń domowa w Polsce.
¬r.: POLSKIE DRZEWA, Las Rysia eRysia.
59 Topola włoska
(Populus nigra ''''Italica'''')
3.3
(1.05)
1 PG, 2011 POLSKA
wielkopolskie / poznański / Kórnik / Kórnik

Wys.: 31m.
Zobacz opis i zdjęcia.
61 Orzesznik pięciolistkowy
(Carya ovata)
3.25
(1.03)
1 KB, 2013 POLSKA
zachodniopomorskie / gryfiński / Stare Czarnowo / Glinna

Wys.: 30m, wiek: ~181 lat(a).
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
62 Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
3.20
(1.02)
1 Zbigniew Zagrodzki, 2018 POLSKA
warmińsko-mazurskie / elbl±ski / Tolkmicko / Kadyny

Zobacz opis i zdjęcia.
62 Jarz±b Mougeota
(Sorbus mougeotii)
3.17
(1.01)
1 PG, 2015 POLSKA
małopolskie / krakowski / Krzeszowice / Krzeszowice
63 Leszczyna turecka
(Corylus colurna)
2.99
(0.95)
2 PG, 2012 POLSKA
¶l±skie / zabrzański / Zabrze / Zabrze

Wys.: 18.8m, wiek: ~81 lat(a).
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Zobacz opis i zdjęcia.
64 Perełkowiec japoński
(Styphnolobium japonicum)
2.93
(0.93)
2 PG, 2013 POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków

Wys.: 17.8m.
65 Surmia bignoniowa
(Catalpa bignonioides)
2.75
(0.88)
1 PG, 2011 POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków
66 Surmia wielkokwiatowa
(Catalpa speciosa)
2.65
(0.84)
1 PG, 2013 POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków
67 Głóg jednoszyjkowy
(Crataegus monogyna)
2.45
(0.78)
1->6 POLSKA
wielkopolskie / leszczyński / Osieczna / Trzebania
Najgrubszy głóg na terenie Lasów Państwowych.
Wys.: 9.5m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
68 D±b omszony
(Quercus pubescens)
2.4
(0.76)
1 KB, 2013 POLSKA
zachodniopomorskie / gryfiński / Cedynia / Bielinek

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
69 Jarz±b pospolity
(Sorbus aucuparia)
2.37
(0.75)
1 Zbigniew Zagrodzki, 2018 POLSKA
warmińsko-mazurskie / braniewski / Braniewo / Krzewno Kolonia
70 Bożodrzew gruczołkowaty
(Ailanthus altissima)
2.24
(0.71)
1 PG, 2014 POLSKA
pomorskie / gdański / M. Gdańsk / Gdańsk
71 Sosna limba
(Pinus cembra)
2.11
(0.67)
1 KB, 2013 POLSKA
małopolskie / tatrzański / Zakopane / Zakopane

¬r.: POLSKIE DRZEWA.
Jałowiec pospolity
(Juniperus communis)
2.05
(0.65)
1 POLSKA
warmińsko-mazurskie / szczycieński / Szczytno / Lipowiec

Wys.: 13.7m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, POLSKIE DRZEWA.
72 Jałowiec pospolity
(Juniperus communis)
1.27
(0.4)
2 POLSKA
zachodniopomorskie / choszczeński / Bierzwnik / Podlesie
Najgrubszy jałowiec na terenie Lasów Państwowych.
Wys.: 9m.
¬r.: Przegl±d le¶niczy, Las Rysia eRysia.
73 Jarz±b brekinia
(Sorbus torminalis)
1.15
(0.37)
2 POLSKA
kujawsko-pomorskie / grudzi±dzki / RogoĽno / Dusocin
Najgrubszy jarz±b na terenie Lasów Państwowych.
Wys.: 23m.
¬r.: Las Rysia eRysia.
74 Bluszcz pospolity
(Hedera helix)
0.55
(0.18)
1 KB, 2013 POLSKA
pomorskie / malborski / M. Malbork / Malbork

¬r.: POLSKIE DRZEWA.

█ Podawane obwody pnia dotycz± pomiarów wykonywanych w odległo¶ci 130cm (odmierzanej wzdłuż pnia) od najwyższego punktu podłoża stycznego z pniem, w płaszczyĽnie prostopadłej do osi pnia w miejscu pomiaru. Je¶li na tej wysoko¶ci występowały znaczne deformacje lub pień był rozwidlony, wówczas pomiaru dokonuje się w najbliższym dogodnym miejscu poniżej albo (w drugiej kolejno¶ci) powyżej i podaje t± informację. Najbardziej wiarygodne wyniki pomiarów zostały pogrubione; przyjęto, że s± to pomiary: 1.) z okre¶lon± osob± dokonuj±c± pomiaru i/lub rokiem wykonania pomiaru 2.) pomiary pochodz±ce z wyj±tkowo zaufanych Ľródeł lub potwierdzone w wielu niezależnych Ľródłach.

L e g e n d a:
Pień: 1 - pojedynczy, 2 - podwójny, 3 - potrójny,..., N - wielokrotny bez podania krotno¶ci, ? - brak danych
Osoby lub instytucje dokonuj±ce pomiarów: BM = Barbara Mirek, GB77 = GasparBernardez77, HvM = Han van Meegeren, JP = Jeroen Pater, JPh = Jeroen Philippona, KB = Krzysztof Borkowski, KW = Katarzyna Węgrzyn, PG = Piotr Gach, GP = Gyorgy Posfai, TN = Tomasz Niechoda.
¬ródła: POLSKIE DRZEWA = POLSKIE DRZEWA Krzysztof Borkowski, DRZEWA KRZEWY = Wielka encyklopedia DRZEWA KRZEWY J. H. Reichholf i G. Steinbach, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE = NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE Cezary Pacyniak 1992, JPh = Jeroen Philippona, Wikipedia = http://pl.wikipedia.org, Puszcza Białowieska = http://drzewa.puszcza-bialowieska.eu (Tomasz Niechoda), Tall trees = http://bomeninfo.nl/tall%20trees.htm (Jeroen Philippona), Przegl±d le¶niczy = http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html i http://www.przegladlesniczy.com.pl/konkurs_wyniki.html, Las Rysia eRysia = http://dzieci.erys.pl/lesnoteka/najgrubsze_drzewa, Drzewa Polski = http://www.drzewapolski.pl.
Pozostałe skróty: zas. - zasadzone, kiełk. - wykiełkowało, odkr. - odkryte, + - koniec życia4.4.A.3. Wiek

Lp Gatunek Wiek (lata) Lokalizacja Uwagi
1 Cis pospolity
(Taxus baccata)
1265 POLSKA
dolno¶l±skie / lubański / Lubań / Henryków Lubański
Cis Henrykowski
Najstarsze drzewo w Polsce!
Obw. pnia: 4.25m, wys.: 10.5m.
¬r.: Wikipedia.
Zobacz opis i zdjęcia.
2 D±b szypułkowy
(Quercus robur)
750 POLSKA
dolno¶l±skie / polkowicki / Przemków / Piotrowice
D±b Chrobry
Uznawany za najstarsze drzewo li¶ciaste w Polsce.
Najgrubszy i chyba najbardziej monumentalny d±b w Polsce,
także 3. największe objęto¶ciowo drzewo w Europie.
¬r.: Wikipedia, internet.
Zobacz opis i zdjęcia.
3 Lipa szerokolistna
(Tilia platyphyllos)
507 POLSKA
małopolskie / nowos±decki / Ł±cko / Czarny Potok
Najgrubsza lipa szerokolistna w Polsce.
Obw. pnia: 8.74m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, Wikipedia, POLSKIE DRZEWA.
Zobacz opis i zdjęcia.
4 Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)
501 POLSKA
małopolskie / nowotarski / Szczawnica / Szczawnica
Sosna na Sokolicy
¬r.: POLSKIE DRZEWA.
5 Wi±z szypułkowy
(Ulmus laevis)
455 POLSKA
lubuskie / kro¶nieński / Gubin / Komorów
Wi±z Mieszko / WiedĽmin
Najokazalszy wi±z szypułkowy w Europie.
Obw. pnia: 8.87m, wys.: 18m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, Drzewa Polski, Wikipedia.
6 Wi±z górski
(Ulmus glabra)
422 POLSKA
małopolskie / limanowski / NiedĽwiedĽ / Poręba Wielka

Obw. pnia: 6.45m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, http://ow_chelm.pttk.pl/index/odznaki/od15z.pdf.
7 Modrzew polski
(Larix polonica)
361 POLSKA
¶więtokrzyskie / kielecki / Nowa Słupia

Obw. pnia: 5.02m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Topola biała
(Populus alba)
325 POLSKA
mazowieckie / warszawski zachodni / Leszno / Leszno

Obw. pnia: 10.53m.
¬r.: Wikipedia.
Zobacz opis i zdjęcia.
8 Platan klonolistny
(Platanus x hispanica)
287 POLSKA
zachodniopomorskie / gryfiński / Chojna / Chojna
Platan Olbrzym
2. najgrubsze drzewo w Polsce.
Obw. pnia: 10.66m, wys.: 35m.
¬r.: http://www.chojna.pl/strony/menu/121.dhtml, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, Wikipedia.
Zobacz opis i zdjęcia.
9 Topola czarna
(Populus nigra)
276 POLSKA
lubelskie / puławski / Kazimierz Dolny / Parchatka

Obw. pnia: 8.2m, wys.: 27m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE, http://www.ztp.eko.org.pl/strona/pomniki_przyrody.html#12.
10 Klon zwyczajny
(Acer platanoides)
271 POLSKA
małopolskie / limanowski / Kamienica / Kamienica

Obw. pnia: 4.59m, wys.: 28.5m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
11 Morwa biała
(Morus alba)
259 POLSKA
lubuskie / zielonogórski / Sulechów / Sulechów
Najgrubsza morwa biała w Europie.
Obw. pnia: 4.44m, wys.: 14.2m.
¬r.: POLSKIE DRZEWA, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Zobacz opis i zdjęcia.
12 Robinia akacjowa
(Robinia pseudoacacia)
232 POLSKA
małopolskie / krakowski / M.Kraków / Kraków

Obw. pnia: 4.71m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Zobacz opis i zdjęcia.
Jarz±b szwedzki
(Sorbus x intermedia)
231 POLSKA
pomorskie / wejcherowski / Gniewowo / Salino
Najgrubszy jarz±b szwedzki w Polsce.
Obw. pnia: 4.4m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
13 Orzech czarny
(Juglans nigra)
227 POLSKA
podkarpackie / łańcucki / M. Łańcut / Łańcut

Obw. pnia: 4.76m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
14 Modrzew europejski
(Larix decidua)
221 POLSKA
mazowieckie / legionowski / Jabłonna / Jabłonna

¬r.: http://www.itd.poznan.pl/pl/index.php?id=60.
15 Grab pospolity
(Carpinus betulus)
221 POLSKA
wielkopolskie / pleszewski / Gołuchów / Gołuchów
Prawdopodobnie jeden z najstarszych grabów w Polsce.
¬r.: internet.
16 Miłorz±b dwuklapowy
(Ginkgo biloba)
216 POLSKA
podkarpackie / łańcucki / M. Łańcut / Łańcut

Obw. pnia: 4.2m, wys.: 27m.
17 Wierzba krucha
(Salix fragilis)
189 POLSKA
wielkopolskie / czarnkowsko-trzcianecki / Lubasz / Klempicz

Obw. pnia: 7.41m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Jarz±b pospolity
(Sorbus aucuparia)
161 POLSKA
zachodniopomorskie / kamieński / Międzyzdroje / Lubin
Prawdopodobnie najgrubszy przedstawiciel swojego gatunku w Polsce.
Obw. pnia: 1.83m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
18 Orzech włoski
(Juglans regia)
152 POLSKA
pomorskie / pucki / Puck / Celbowo
Jest to prawdopodobnie najgrubszy orzech włoski w Polsce.
Obw. pnia: 3.51m, wys.: 17.2m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Zobacz opis i zdjęcia.
19 Wi¶nia ptasia, czere¶nia
(Prunus / Cerasus avium)
146 POLSKA
podkarpackie / jasielski / Krempna / Myscowa

Obw. pnia: 3.17m, wys.: 8.5m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
20 Leszczyna turecka
(Corylus colurna)
81 POLSKA
¶l±skie / zabrzański / Zabrze / Zabrze

Obw. pnia: 2.99m, wys.: 18.8m.
¬r.: NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE.
Zobacz opis i zdjęcia.

█ Podane warto¶ci drzew jeszcze żyj±cych należy traktować jako bardzo przybliżone (bł±d nawet do 30%).

L e g e n d a:
¬ródła: POLSKIE DRZEWA = POLSKIE DRZEWA Krzysztof Borkowski, NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE = NAJSTARSZE DRZEWA W POLSCE Cezary Pacyniak 1992, DRZEWA KRZEWY = Wielka encyklopedia DRZEWA KRZEWY J. H. Reichholf i G. Steinbach, Wikipedia = http://pl.wikipedia.org, Drzewa Polski = http://www.drzewapolski.pl.
Pozostałe skróty: zas. - zasadzone, kiełk. - wykiełkowało, odkr. - odkryte, + - koniec życia