ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2013-06-30
Systematyka:
ROŚLINY / NACZYNIOWE / NASIENNE / OKRYTONASIENNE / (ROSOPSIDA) / LESZCZYNOWCE / LESZCZYNOWATE - BRZOZOWATE - (STYLOCERATACEAE) - (TICODENDRACEAE)
Licznik odwiedzin:
RODZINA
BRZOZOWATE
(BETULACEAE)
ang. BIRCH FAMILY
Zawiera:
ok. 100 gatunków
w tym rodzimych w Polsce:
11-13

█ Zapraszam na swoją nową stronę Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych (https://www.rpdp.hostingasp.pl), na której znajdą Państwo najbardziej aktualne dane dotyczące rekordowych drzew w Polsce. Strona ma charakter otwarty - każdy może się zarejestrować i po zalogowaniu dodawać do bazy "swoje" drzewa wraz z ich pomiarami oraz zdjęciami. Bez zalogowania program pracuje w trybie "tylko odczyt" - dodawanie wpisów (także ich modyfikacja i usuwanie) nie jest możliwe, jednak bez przeszkód można przeglądać zgromadzone w bazie dane.

  Systematyka 

Jedna z dwóch najważniejszych (obok leszczynowatych) rodzin rzędu leszczynowców (Corylales). Obejmuje 2 rodzaje, w tym około 100 gatunków.
█ W systemie APG II do rodziny brzozowatych należą dodatkowo gatunki ze wszystkich pozostałych rodzin rzędu leszczynowców, czyli m.in. rodzaje leszczyna (Corylus), grab (Carpinus) i chmielograb (Ostrya), a powiększona w ten sposób rodzina brzozowatych "wędruje" do rzędu bukowców (Fagales). Tym samym zarówno rząd leszczynowców, jak i wszystkie jego rodziny poza brzozowatymi przestają istnieć.

  Główni przedstawiciele i ich cechy morfologiczne

Rodzina brzozowatych obejmuje małe i średnie drzewa oraz krzewy liściaste zrzucające liście na zimę. Należące tu gatunki brzóz (Betula) są ważnymi drzewami leśnymi, porastającymi ogromne obszary półkuli północnej w strefach umiarkowanej i chłodnej. Równocześnie brzozy należą do najpopularniejszych i najbardziej lubianych drzew ozdobnych świata. Z kolei znane z higrolubności olsze (Alnus) stanowią jeden z najważniejszych składników lasów łęgowych porastających brzegi rzek i zbiorników wodnych. W Polsce do najbardziej znanych i rozpowszechnionych przedstawicieli rodziny brzozowatych należą brzoza brodawkowata (Betula pendula; oraz olsze czarna (Alnus glutinosa; i szara (Alnus incana).


Najbardziej rozpowszechnionymi i znanymi w Polsce
przedstawicielami brzozowatych są dwa rodzime gatunki:
brzoza brodawkowata i olsza czarna.

Brzozowate to rodzina zawierająca wyłącznie rośliny drzewiaste. Występują tu zarówno małe oraz średniej wielkości drzewa liściaste, jak i krzewy, a nawet małe krzewinki (np. niektóre gatunki brzóz). Sezonowe liście brzozowatych są pojedyncze i przeważnie ustawione skrętoległe. Brzozowate to rośliny jednopienne o kwiatach rozdzielnopłciowych i wiatropylnych. Ich kwiaty są zebrane w oddzielne - męskie i żeńskie kwiatostany. Kwiatostany męskie mają postać zwisających długich, walcowatych kotek, kwiaty żeńskie natomiast są zebrane w małe, stojące kotki (u olszy mają one postać maleńkich, jajowatych "szyszeczek"). Pojedyncze kwiaty drobne, zebrane po 2-3 w wierzchotki osadzone w pachwinach łuskowatych podsadek, męskie z bardzo zredukowanym okwiatem (brak płatków korony), żeńskie bez okwiatu. Kotki męskie brzóz i olsz pojawiają się latem, zimują na drzewie i zakwitają wiosną następnego roku. Owocem jest mały i płaski, jednonasienny orzeszek, brzegiem dwustronnie oskrzydlony, położony na łusce powstałej ze zrośniętych podkwiatków. Orzeszki są zebrane w owocostany, które w zależności od rodzaju mogą mieć postać walcowatych i niezdrewniałych (brzoza) lub jajowatych i zdrewniałych (olsza) szyszeczek. Łuski nasienne szyszeczek brzóz są cienkie i po dojrzeniu opadają pozostawiając na gałęzi jedynie rdzeń stanowiący oś owocostanu, natomiast u olsz są grube i zdrewniałe, a same szyszeczki - trwałe.


Liście brzozowatych są pojedyncze (zdj. 1 - liść brzozy brodawkowatej), a ich kwiaty męskie
zebrane w zwisające kotki (zdj. 2 - kotki męskie brzozy brodawkowatej).
Owoce to małe, jednonasienne orzeszki zebrane w szyszeczkowate owocostany. U brzóz (zdj. 3)
szyszeczki rozpadają się po dojrzeniu, u olsz natomiast są zdrewniałe i trwałe (zdj. 4).