Galeria zdjęć

Powrót

Pokrój topoli czarnej
Pokrój topoli czarnej Pokrój topoli czarnej
Topola czarna w Świątnikach Górnych
Pochylająca się malowniczo nad rzeką,
stara topola czarna w Bielsku Białej.
Obwód pnia drzewa to 5.84m1.86m).
Drzewo uschło w 2012 r. po odcięciu mu
wszystkich konarów.
Topola czarna w Bielsku-Białej
Topola czarna w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie Topola czarna na Bornholmie Pokrój topoli czarnej
Pień topoli czarnej Rosochaty pień topoli czarnej Potężny pień topoli czarnej
Konary topoli czarnej Wywrócona topola czarna Odrośla korzeniowe topoli czarnej
Korowina topoli czarnej Korowina topoli czarnej Gałęzie topoli czarnej - przenikające się typy korowania
Odrośla od pnia topoli czarnej Młode pędy i pąki liściowe topoli czarnej Młode pędy i pąki liściowe topoli czarnej Młode liście topoli czarnej
Młode pędy i pąki liściowe topoli czarnej
Liście topoli czarnej Liście topoli czarnej Liście topoli czarnej
Liście topoli czarnej Liście topoli czarnej
Liście topoli czarnej
Kotki męskie topoli czarnej na początku kwietnia Kotki męskie topoli czarnej na początku kwietnia Kotki męskie topoli czarnej na początku kwietnia Kotki męskie topoli czarnej na początku kwietnia
Kotki żeńskie topoli czarnej w drugiej połowie kwietnia Młode owoce topoli czarnej
Puszyste owocostany topoli czarnej Siewki topoli czarnej
Siewki topoli czarnej.
Fot. Rafael M. Jastrzębski.
Przekrój pnia topoli czarnej Przekrój pnia topoli czarnej


  Wybrane okazy

Topola kromnowska. Drzewo rośnie na terenie miejscowości Kromnów k. Sochaczewa w woj. mazowieckiem, w okresowo zalewanym łęgu porastającym lewy brzeg Wisły, kilkadziesiąt metrów za wałem ochronnym. Wysokość: 37.5m (PG, 2014, laser), obwód pnia: 8.21m2.61m) (PG, 2014). Kromnowska topola jest obecnie prawdopodobnie drugą najwyższą topolą czarną w Polsce. Na pewno jest to też jedno z najgrubszych i najbardziej okazałych drzew tego gatunku w Europie. Być może powstało ono ze zrośnięcia dwóch drzew, ponieważ jego pień rozwidla się na wysokości kilku metrów.

Topola w Kromnowie


Topola na warszawskich Bielanach. Drzewo jest zlokalizowane w Warszawie, przy ul. Smoleńskiego 31, na terenie szkoły. Wysokość: 40.2m (ER, 2019, laser), obwód pnia: 6.21m1.97m) (PG, 2014, laser). Wszystko wskazuje na to, że warszawska topola jest obecnie najwyższą topolą czarną w Polsce. Z drzewem tym jest związane pewne nieporozumienie. Otóż w niektórych źródłach publikowanych w internecie można znaleźć informację - moim zdaniem zupełnie nieprawdziwą - że mierzy ono ok. 45m i jest najwyższym drzewem liściastym w Polsce. Tymczasem pomiar wykonany przeze mnie w 2014 roku, dał wynik jedynie 37.5m. Nawet biorąc pod uwagę niewielkie obłamanie wierzchołkowej części korony warszawskiej topoli w 2008 roku, trudno przypuszczać żeby kiedykolwiek wcześniej miała ona dużo więcej niż 40m wysokości. Potwierdza to pomiar wykonany przez Ernesta Rudnickiego we wrześniu 2019 r., który dał wynik 40.2m. Jak widać, drzewo w ostatnich latach intensywnie odbudowuje koronę i zwiększa swoją wysokość, ale do 45m jeszcze mu daleko.
█ Jak widać na zdjęciach, warszawska topola jest zdrowa i prezentuje się wyjątkowo okazale. Na zdjęciach tych w celu oddania rzeczywistej wielkości drzewa pozwoliłem sobie sfotografować wraz z nim moją skromną osobę. Swoją drogą, fotografowanie tak dużych obiektów przy użyciu samowyzwalacza to dość wyjątkowe doświadczenie, a już na pewno wymagające niezłej kondycji fizycznej ;-).


Najwyższa topola w Polsce (na warszawskich Bielanach)
Najwyższa topola w Polsce (na warszawskich Bielanach) Najwyższa topola w Polsce (na warszawskich Bielanach)
Rok 2006 Rok 2014
Zokalizuj na mapie Panoramio


Topola w Melsztynie w woj. małopolskim. To niewątpliwie jedno z najpotężniejszych i najbardziej majestatycznych drzew, jakie znam rośnie przy samej drodze nr 980, prowadzącej z Czchowa w kierunku Zakliczyna. Pojedynczy pień giganta mierzy 7.88m obwodu (Φ 2.51m) (BSt, 2014), zaś wysokość drzewa jest równa 35.6m (PG, 2012, laser). Co do wysokości, to jak widać ze zdjęcia mogła ona zostać sporo zmniejszona przez wydatne cięcia wierzchołklowej części korony. Kto wie czy bez wykonania tych cięć drzewo "nie podchodziłoby" już pod 40m.

Topola czarna w Melsztynie
Zokalizuj na mapie Panoramio


Topola w parku w Krzeszowicach niedaleko Krakowa. Wysokość: 33.0m (PG, 2011, laser), obwód pnia: 5.40m1.72m) (PG, 2013).

Topola czarna w parku w Krzeszowicach Topola czarna w parku w Krzeszowicach
Potężny pień topoli czarnej (obwód ok. 620cm)
Zokalizuj na mapie Panoramio


█ Lokalizacja: Bulowice koło Oświęcimia. Obwód pnia: 5.40m1.70m) (PG, 2006).

Topola czarna w Bulowicach Potężny pień topoli czarnej w Bulowicach


█ Poniższe zdjęcia topoli czarnej rosnącej do października 2006 r. w Krakowie przy ul. Jana Pawła II (naprzeciwko stacji Arge). Drzewo na wysokości pierśnicy posiadało obwód pnia równy około 440cm. Mimo to zostało ono ścięte za zgodą Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krakowie.

Topola czarna przy stacji Arge w Krakowie Topola czarna przy stacji Arge w Krakowie