ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2013-06-30
Systematyka:
ROŚLINY / NACZYNIOWE / NASIENNE / OKRYTONASIENNE / (ROSOPSIDA) / JASNOTOWCE / JASNOTOWATE - BIGNONIOWATE - ...
Licznik odwiedzin:
RODZINA
BIGNONIOWATE
(BIGNONIACEAE)
Zawiera:
650-800 gatunków
w tym rodzimych w Polsce:
0
Rodzaje:
Bignonia (Bignonia)
Surmia (Catalpa)
...

Cechy charakterystyczne:
♦ Naprzeciwlegle lub okółkowe ustawienie liści.
♦ Przeważnie atrakcyjne, owadopylne kwiaty z przynajmniej częściowo zrośniętymi płatkami korony.
 

█ Zapraszam na swoją nową stronę Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych (https://www.rpdp.hostingasp.pl), na której znajdą Państwo najbardziej aktualne dane dotyczące rekordowych drzew w Polsce. Strona ma charakter otwarty - każdy może się zarejestrować i po zalogowaniu dodawać do bazy "swoje" drzewa wraz z ich pomiarami oraz zdjęciami. Bez zalogowania program pracuje w trybie "tylko odczyt" - dodawanie wpisów (także ich modyfikacja i usuwanie) nie jest możliwe, jednak bez przeszkód można przeglądać zgromadzone w bazie dane.

  Systematyka 

Duża i zróżnicowana morfologicznie rodzina rzędu jasnotowców (Lamiales). Obejmuje ok. 110 rodzajów, w tym 650-800 gatunków.

  Główni przedstawiciele i ich cechy morfologiczne

W skład rodziny bignoniowatych wchodzą przede wszystkim nieduże drzewa oraz krzewy liściaste (w tym sporo lian) oraz stosunkowo niewielka liczba roślin zielnych. Rośliny te są ropowszechnione praktycznie na całym świecie, jednak najbardziej są one związane z klimatem tropikalnym. Wiele gatunków jest sztucznie uprawianych poza swoim naturalnym zasięgiem. W Polsce najpopularniejszymi drzewiastymi przedstawicielami rodziny bignoniowatych są uprawiane tu jako rośliny ozdobne surmie (Catalpa), w tym przede wszystkim surmia bignoniowa (C. bignonioides) i surmia wielkokwiatowa (C. speciosa) oraz milin (Campsis). Ze znanych roślin zielnych należy wymienić bignonię (Bignonia). Liście bobowatych są najczęściej pierzasto złożone (np. kigelia, tecoma), rzadziej pojedyncze (np. surmia). Ustawienie liści jest prawie zawsze naprzeciwlegle lub okółkowe. Liście nie posiadają przylistków. Kwiaty bignoniowatych są obupłciowe i owadopylne. Dzwonkowate lub rurkowate posiadają one najczęściej nieregularny, 5-płatkowy okwiat, przy czym płatki korony są zwykle przynajmniej częściowo zrośnięte, a czasami tworzą długą rurkę. Owoce mają postać łuszczyn lub torebek zawierających oskrzydlone nasiona.


Kwiaty bignoniowatych mają często "rurkowato-dzwonkowatą" budowę
(na zdj. kwiat surmii bignoniowej).