ATLAS DRZEW POLSKI - publikacja na podstawie niniejszej strony
ATLAS DRZEW POLSKI - wydanie 2
Ostatnia
modyfikacja:
2013-06-30
Systematyka:
ROŚLINY / NACZYNIOWE / NASIENNE / OKRYTONASIENNE / JEDNOLIŚCIENNE - MAGNOLIOWE - (ROSOPSIDA) - (RANUNCULOPSIDA) - (PIPEROPSIDA)
Licznik odwiedzin:
Na Ziemi od:
~130 mln lat
KLASA
(RANUNCULOPSIDA)
Zawiera:
ok.
5 tysięcy
gatunków

Rzędy:
JASKROWCE (RANUNCULALES)
BERBERYSOWCE (BERBERIDALES)
...

Cechy charakterystyczne:
(różnice w stosunku do ROSOPSIDA)
♦ Kwiaty posiadają zwykle 5 lub 6 płatków korony; zdarzają się także
kwiaty o większej ilości płatków
(nawet do 15).
 

█ Zapraszam na swoją nową stronę Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych (https://www.rpdp.hostingasp.pl), na której znajdą Państwo najbardziej aktualne dane dotyczące rekordowych drzew w Polsce. Strona ma charakter otwarty - każdy może się zarejestrować i po zalogowaniu dodawać do bazy "swoje" drzewa wraz z ich pomiarami oraz zdjęciami. Bez zalogowania program pracuje w trybie "tylko odczyt" - dodawanie wpisów (także ich modyfikacja i usuwanie) nie jest możliwe, jednak bez przeszkód można przeglądać zgromadzone w bazie dane.

  Systematyka 

Klasa należąca do gromady roślin okrytozalążkowych (Magnoliophyta), jedna z czterech nowych klas powstałych w wyniku podziału dawnej klasy dwuliściennych (Dicotyledones). Obejmuje około 5 tysięcy gatunków zebranych w 8 rzędach.
█ W systemie Cronquista gromada okrytonasiennych dzieliła się na dwie klasy: jedno- i dwuliścienne. System Reveala pozostawia klasę jednoliściennych (Liliopsida), natomiast dawna klasa dwuliściennych (Dicotyledones) rozpada się w nim na cztery nowe klasy. Jedną z nich jest właśnie Ranunculopsida.
█ Nazwa klasy Ranunculopsida powstała poprzez podniesienie rangi nazwy jej najważniejszego rzędu - rzędu jaskrowców (Ranunculales). Nazwy tej nie tłumaczy się na język polski (nazwa jaskrowe jest zarezerwowana dla podklasy Ranunculidae).

  Główni przedstawiciele i ich cechy morfologiczne

Najważniejszym wyróżnikiem klasy Ranunculopsida na tle pozostałych roślin
dwuliściennych jest specjalizacja kwiatów nastawiona na owadopylność
.

Kwiaty te charakteryzują się często symetrią grzbiecistą i okółkowym rozmieszczeniem elementów. Zwykle posiadają one 5 (np. jaskier) lub 6 płatków korony (np. berberys, mahonia), ale zdarzają się także kwiaty więcej niż 6-płatkowe (np. kwiat zawilca posiada 6-8 płatków, a pełnika - nawet 15).


Kwiaty roślin należących do klasy Ranunculopsida
są wyspecjalizowane pod kątem owadopylności
(na zdjęciu kwiaty mahonii ostrolistnej).

Pozostałe cechy są w większości wspólne z innymi klasami wydzielonymi z dawnej klasy dwuliściennych, a więc podobne jak w przypadku klasy Rosopsida. Są to np. siatkowe unerwienie blaszkowatych liści oraz nasiona zawierające zarodek z dwoma liścieniami.

Ranunculopsida to w ogromnej większości rośliny zielne, rzadziej zdarzają się tu niewielkie krzewy oraz pnącza, jeszcze rzadziej - małe drzewa. Są one rozpowszechnione praktycznie na całej kuli ziemskiej. Najbardziej reprezentatywnym rzędem klasy Ranunculopsida jest liczący ponad 2500 gatunków rząd jaskrowców (Ranunculales). Obejmuje on takie znane rośliny zielne jak jaskier (Ranunculus), zawilec (Anemone), sasanka (Pulsatilla), przylaszczka (Hepatica) oraz wiele innych. Roślinami zielnymi są także gatunki należące do dwóch innych ważnych rzędów: makowców (Papaverales) i piwoniowców (Paeoniales). Pod względem roślin drzewiastych w klasie Ranunculopsida wyróżnia się rząd berberysowców (Berberidales), do którego należą uprawiane w Polsce krzewy ozdobne z rodzajów berberys (Berberis) i mahonia (Mahonia).