Wybrane okazy - cd


Rekordowa jodła w pobliżu Wielkiej Raczy. Drzewo rośnie na jednym z górskich stoków w pobliżu Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim. Mierzy ono 50.8m wysokości (PG+MSz, 2012, laser), co daje mu drugie miejsce w Polsce (wśród jodeł), po 51m jodle z Gór Świętokrzyskich, której jednak nie udało mi się jak dotąd "namierzyć", ani tym bardziej zmierzyć. Co więcej, nie jestem w stanie w żaden sposób potwierdzić podawanego w kilku miejscach w sieci rekordowego wyniku 51m. We wszystkich tych źródłach brak zarówno autora, jak i daty pomiaru, nie mówiąc już o najważniejszej rzeczy czyli wskazaniu metody pomiarowej. Istnieje więc szansa, iż opisywana beskidzka jodła jest najwyższą zmierzoną wiarygodnie (z podaniem autora, daty i metody pomiaru) jodłą w Polsce a nawet w Europie. Obwód pnia drzewa wynosi 4.35m (Φ 1.38m).

Jodła pospolita na stokach Wielkiej Raczy
Jodła pospolita na stokach Wielkiej Raczy